Liite:Verbitaivutus/suomi/masentaa

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä masennan en masenna minä olen masentanut en ole masentanut
sinä masennat et masenna sinä olet masentanut et ole masentanut
hän masentaa ei masenna hän on masentanut ei ole masentanut
me masennamme emme masenna me olemme masentaneet emme ole masentaneet
te
Te
masennatte
-"-
ette masenna
-"-
te
Te
olette masentaneet
olette masentanut
ette ole masentaneet
ette ole masentanut
he masentavat eivät masenna he ovat masentaneet eivät ole masentaneet
passiivi masennetaan ei masenneta passiivi on masennettu ei ole masennettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä masensin en masentanut minä olin masentanut en ollut masentanut
sinä masensit et masentanut sinä olit masentanut et ollut masentanut
hän masensi ei masentanut hän oli masentanut ei ollut masentanut
me masensimme emme masentaneet me olimme masentaneet emme olleet masentaneet
te
Te
masensitte
-"-
ette masentaneet
ette masentanut
te
Te
olitte masentaneet
olitte masentanut
ette olleet masentaneet
ette olleet masentanut
he masensivat eivät masentaneet he olivat masentaneet eivät olleet masentaneet
passiivi masennettiin ei masennettu passiivi oli masennettu ei ollut masennettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä masentaisin en masentaisi minä olisin masentanut en olisi masentanut
sinä masentaisit et masentaisi sinä olisit masentanut et olisi masentanut
hän masentaisi ei masentaisi hän olisi masentanut ei olisi masentanut
me masentaisimme emme masentaisi me olisimme masentaneet emme olisi masentaneet
te
Te
masentaisitte
-"-
ette masentaisi
-"-
te
Te
olisitte masentaneet
olisitte masentanut
ette olisi masentaneet
ette olisi masentanut
he masentaisivat eivät masentaisi he olisivat masentaneet eivät olisi masentaneet
passiivi masennettaisiin ei masennettaisi passiivi olisi masennettu ei olisi masennettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä masentanen en masentane minä lienen masentanut en liene masentanut
sinä masentanet et masentane sinä lienet masentanut et liene masentanut
hän masentanee ei masentane hän lienee masentanut ei liene masentanut
me masentanemme emme masentane me lienemme masentaneet emme liene masentaneet
te
Te
masentanette
-"-
ette masentane
-"-
te
Te
lienette masentaneet
lienette masentanut
ette liene masentaneet
ette liene masentanut
he masentanevat eivät masentane he lienevät masentaneet eivät liene masentaneet
passiivi masennettaneen ei masennettane passiivi lienee masennettu ei liene masennettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä masenna älä masenna sinä
hän masentakoon älköön masentako hän olkoon masentanut älköön olko masentanut
me masentakaamme älkäämme masentako me
te
Te
masentakaa
-"-
älkää masentako
-"-
te
Te
he masentakoot älkööt masentako he olkoot masentaneet älkööt olko masentaneet
passiivi masennettakoon älköön masennettako passiivi olkoon masennettu älköön olko masennettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. masentaa preesens masentava masennettava
pitkä 1. masentaakseen1 perfekti masentanut masennettu
2. inessiivi masentaessa2 masennettaessa agentti masentama4
instruktiivi masentaen kielteinen agentti masentamaton
3. inessiivi masentamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi masentamasta
illatiivi masentamaan
adessiivi masentamalla
abessiivi masentamatta
instruktiivi masentaman masennettaman
4. nominatiivi masentaminen
partitiivi masentamista
5 masentamaisillaan3