Liite:Verbitaivutus/suomi/mitoittaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo mitoita-
vahva vokaalivartalo mitoitta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot Muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä mitoitan en mitoita minä olen mitoittanut en ole mitoittanut
sinä mitoitat et mitoita sinä olet mitoittanut et ole mitoittanut
hän mitoittaa ei mitoita hän on mitoittanut ei ole mitoittanut
me mitoitamme emme mitoita me olemme mitoittaneet emme ole mitoittaneet
te
Te
mitoitatte
-"-
ette mitoita
-"-
te
Te
olette mitoittaneet
olette mitoittanut
ette ole mitoittaneet
ette ole mitoittanut
he mitoittavat eivät mitoita he ovat mitoittaneet eivät ole mitoittaneet
passiivi mitoitetaan ei mitoiteta passiivi on mitoitettu ei ole mitoitettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä mitoitin en mitoittanut minä olin mitoittanut en ollut mitoittanut
sinä mitoitit et mitoittanut sinä olit mitoittanut et ollut mitoittanut
hän mitoitti ei mitoittanut hän oli mitoittanut ei ollut mitoittanut
me mitoitimme emme mitoittaneet me olimme mitoittaneet emme olleet mitoittaneet
te
Te
mitoititte
-"-
ette mitoittaneet
ette mitoittanut
te
Te
olitte mitoittaneet
olitte mitoittanut
ette olleet mitoittaneet
ette olleet mitoittanut
he mitoittivat eivät mitoittaneet he olivat mitoittaneet eivät olleet mitoittaneet
passiivi mitoitettiin ei mitoitettu passiivi oli mitoitettu ei ollut mitoitettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä mitoittaisin en mitoittaisi minä olisin mitoittanut en olisi mitoittanut
sinä mitoittaisit et mitoittaisi sinä olisit mitoittanut et olisi mitoittanut
hän mitoittaisi ei mitoittaisi hän olisi mitoittanut ei olisi mitoittanut
me mitoittaisimme emme mitoittaisi me olisimme mitoittaneet emme olisi mitoittaneet
te
Te
mitoittaisitte
-"-
ette mitoittaisi
-"-
te
Te
olisitte mitoittaneet
olisitte mitoittanut
ette olisi mitoittaneet
ette olisi mitoittanut
he mitoittaisivat eivät mitoittaisi he olisivat mitoittaneet eivät olisi mitoittaneet
passiivi mitoitettaisiin ei mitoitettaisi passiivi olisi mitoitettu ei olisi mitoitettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä mitoittanen en mitoittane minä lienen mitoittanut en liene mitoittanut
sinä mitoittanet et mitoittane sinä lienet mitoittanut et liene mitoittanut
hän mitoittanee ei mitoittane hän lienee mitoittanut ei liene mitoittanut
me mitoittanemme emme mitoittane me lienemme mitoittaneet emme liene mitoittaneet
te
Te
mitoittanette
-"-
ette mitoittane
-"-
te
Te
lienette mitoittaneet
lienette mitoittanut
ette liene mitoittaneet
ette liene mitoittanut
he mitoittanevat eivät mitoittane he lienevät mitoittaneet eivät liene mitoittaneet
passiivi mitoitettaneen ei mitoitettane passiivi lienee mitoitettu ei liene mitoitettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä mitoita älä mitoita sinä
hän mitoittakoon älköön mitoittako hän olkoon mitoittanut älköön olko mitoittanut
me mitoittakaamme älkäämme mitoittako me
te
Te
mitoittakaa
-"-
älkää mitoittako
-"-
te
Te
he mitoittakoot älkööt mitoittako he olkoot mitoittaneet älkööt olko mitoittaneet
passiivi mitoitettakoon älköön mitoitettako passiivi olkoon mitoitettu älköön olko mitoitettu

Nominaalimuodot Muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. mitoittaa preesens mitoittava mitoitettava
pitkä 1. mitoittaakseen1 perfekti mitoittanut mitoitettu
2. inessiivi mitoittaessa2 mitoitettaessa agentti mitoittama4
instruktiivi mitoittaen kielteinen agentti mitoittamaton
3. inessiivi mitoittamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi mitoittamasta
illatiivi mitoittamaan
adessiivi mitoittamalla
abessiivi mitoittamatta
instruktiivi mitoittaman mitoitettaman
4. mitoittaminen
5 mitoittamaisillaan3