Liite:Verbitaivutus/suomi/munia

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä munin en muni minä olen muninut en ole muninut
sinä munit et muni sinä olet muninut et ole muninut
hän munii ei muni hän on muninut ei ole muninut
me munimme emme muni me olemme munineet emme ole munineet
te
Te
munitte
-"-
ette muni
-"-
te
Te
olette munineet
olette muninut
ette ole munineet
ette ole muninut
he munivat eivät muni he ovat munineet eivät ole munineet
passiivi munitaan ei munita passiivi on munittu ei ole munittu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä munin en muninut minä olin muninut en ollut muninut
sinä munit et muninut sinä olit muninut et ollut muninut
hän muni ei muninut hän oli muninut ei ollut muninut
me munimme emme munineet me olimme munineet emme olleet munineet
te
Te
munitte
-"-
ette munineet
ette muninut
te
Te
olitte munineet
olitte muninut
ette olleet munineet
ette olleet muninut
he munivat eivät munineet he olivat munineet eivät olleet munineet
passiivi munittiin ei munittu passiivi oli munittu ei ollut munittu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä munisin en munisi minä olisin muninut en olisi muninut
sinä munisit et munisi sinä olisit muninut et olisi muninut
hän munisi ei munisi hän olisi muninut ei olisi muninut
me munisimme emme munisi me olisimme munineet emme olisi munineet
te
Te
munisitte
-"-
ette munisi
-"-
te
Te
olisitte munineet
olisitte muninut
ette olisi munineet
ette olisi muninut
he munisivat eivät munisi he olisivat munineet eivät olisi munineet
passiivi munittaisiin ei munittaisi passiivi olisi munittu ei olisi munittu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä muninen en munine minä lienen muninut en liene muninut
sinä muninet et munine sinä lienet muninut et liene muninut
hän muninee ei munine hän lienee muninut ei liene muninut
me muninemme emme munine me lienemme munineet emme liene munineet
te
Te
muninette
-"-
ette munine
-"-
te
Te
lienette munineet
lienette muninut
ette liene munineet
ette liene muninut
he muninevat eivät munine he lienevät munineet eivät liene munineet
passiivi munittaneen ei munittane passiivi lienee munittu ei liene munittu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä muni älä muni sinä
hän munikoon älköön muniko hän olkoon muninut älköön olko muninut
me munikaamme älkäämme muniko me
te
Te
munikaa
-"-
älkää muniko
-"-
te
Te
he munikoot älkööt muniko he olkoot munineet älkööt olko munineet
passiivi munittakoon älköön munittako passiivi olkoon munittu älköön olko munittu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. munia preesens muniva munittava
pitkä 1. muniakseen1 perfekti muninut munittu
2. inessiivi muniessa2 munittaessa agentti munima4
instruktiivi munien kielteinen agentti munimaton
3. inessiivi munimassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi munimasta
illatiivi munimaan
adessiivi munimalla
abessiivi munimatta
instruktiivi muniman munittaman
4. nominatiivi muniminen
partitiivi munimista
5 munimaisillaan3