Liite:Verbitaivutus/suomi/murhata

Vartalot
vokaalivartalo murhaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo murhat-

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä murhaan en murhaa minä olen murhannut en ole murhannut
sinä murhaat et murhaa sinä olet murhannut et ole murhannut
hän murhaa ei murhaa hän on murhannut ei ole murhannut
me murhaamme emme murhaa me olemme murhanneet emme ole murhanneet
te
Te
murhaatte
-"-
ette murhaa
-"-
te
Te
olette murhanneet
olette murhannut
ette ole murhanneet
ette ole murhannut
he murhaavat eivät murhaa he ovat murhanneet eivät ole murhanneet
passiivi murhataan ei murhata passiivi on murhattu ei ole murhattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä murhasin en murhannut minä olin murhannut en ollut murhannut
sinä murhasit et murhannut sinä olit murhannut et ollut murhannut
hän murhasi ei murhannut hän oli murhannut ei ollut murhannut
me murhasimme emme murhanneet me olimme murhanneet emme olleet murhanneet
te
Te
murhasitte
-"-
ette murhanneet
ette murhannut
te
Te
olitte murhanneet
olitte murhannut
ette olleet murhanneet
ette olleet murhannut
he murhasivat eivät murhanneet he olivat murhanneet eivät olleet murhanneet
passiivi murhattiin ei murhattu passiivi oli murhattu ei ollut murhattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä murhaisin en murhaisi minä olisin murhannut en olisi murhannut
sinä murhaisit et murhaisi sinä olisit murhannut et olisi murhannut
hän murhaisi ei murhaisi hän olisi murhannut ei olisi murhannut
me murhaisimme emme murhaisi me olisimme murhanneet emme olisi murhanneet
te
Te
murhaisitte
-"-
ette murhaisi
-"-
te
Te
olisitte murhanneet
olisitte murhannut
ette olisi murhanneet
ette olisi murhannut
he murhaisivat eivät murhaisi he olisivat murhanneet eivät olisi murhanneet
passiivi murhattaisiin ei murhattaisi passiivi olisi murhattu ei olisi murhattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä murhannen en murhanne minä lienen murhannut en liene murhannut
sinä murhannet et murhanne sinä lienet murhannut et liene murhannut
hän murhannee ei murhanne hän lienee murhannut ei liene murhannut
me murhannemme emme murhanne me lienemme murhanneet emme liene murhanneet
te
Te
murhannette
-"-
ette murhanne
-"-
te
Te
lienette murhanneet
lienette murhannut
ette liene murhanneet
ette liene murhannut
he murhannevat eivät murhanne he lienevät murhanneet eivät liene murhanneet
passiivi murhattaneen ei murhattane passiivi lienee murhattu ei liene murhattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä murhaa älä murhaa sinä
hän murhatkoon älköön murhatko hän olkoon murhannut älköön olko murhannut
me murhatkaamme älkäämme murhatko me
te
Te
murhatkaa
-"-
älkää murhatko
-"-
te
Te
he murhatkoot älkööt murhatko he olkoot murhanneet älkööt olko murhanneet
passiivi murhattakoon älköön murhattako passiivi olkoon murhattu älköön olko murhattu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. murhata preesens murhaava murhattava
pitkä 1. murhatakseen1 perfekti murhannut murhattu
2. inessiivi murhatessa2 murhattaessa agentti murhaama4
instruktiivi murhaten kielteinen agentti murhaamaton
3. inessiivi murhaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi murhaamasta
illatiivi murhaamaan
adessiivi murhaamalla
abessiivi murhaamatta
instruktiivi murhaaman murhattaman
4. murhaaminen
5 murhaamaisillaan3