Liite:Verbitaivutus/suomi/naulata

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä naulaan en naulaa minä olen naulannut en ole naulannut
sinä naulaat et naulaa sinä olet naulannut et ole naulannut
hän naulaa ei naulaa hän on naulannut ei ole naulannut
me naulaamme emme naulaa me olemme naulanneet emme ole naulanneet
te
Te
naulaatte
-"-
ette naulaa
-"-
te
Te
olette naulanneet
olette naulannut
ette ole naulanneet
ette ole naulannut
he naulaavat eivät naulaa he ovat naulanneet eivät ole naulanneet
passiivi naulataan ei naulata passiivi on naulattu ei ole naulattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä naulasin en naulannut minä olin naulannut en ollut naulannut
sinä naulasit et naulannut sinä olit naulannut et ollut naulannut
hän naulasi ei naulannut hän oli naulannut ei ollut naulannut
me naulasimme emme naulanneet me olimme naulanneet emme olleet naulanneet
te
Te
naulasitte
-"-
ette naulanneet
ette naulannut
te
Te
olitte naulanneet
olitte naulannut
ette olleet naulanneet
ette olleet naulannut
he naulasivat eivät naulanneet he olivat naulanneet eivät olleet naulanneet
passiivi naulattiin ei naulattu passiivi oli naulattu ei ollut naulattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä naulaisin en naulaisi minä olisin naulannut en olisi naulannut
sinä naulaisit et naulaisi sinä olisit naulannut et olisi naulannut
hän naulaisi ei naulaisi hän olisi naulannut ei olisi naulannut
me naulaisimme emme naulaisi me olisimme naulanneet emme olisi naulanneet
te
Te
naulaisitte
-"-
ette naulaisi
-"-
te
Te
olisitte naulanneet
olisitte naulannut
ette olisi naulanneet
ette olisi naulannut
he naulaisivat eivät naulaisi he olisivat naulanneet eivät olisi naulanneet
passiivi naulattaisiin ei naulattaisi passiivi olisi naulattu ei olisi naulattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä naulannen en naulanne minä lienen naulannut en liene naulannut
sinä naulannet et naulanne sinä lienet naulannut et liene naulannut
hän naulannee ei naulanne hän lienee naulannut ei liene naulannut
me naulannemme emme naulanne me lienemme naulanneet emme liene naulanneet
te
Te
naulannette
-"-
ette naulanne
-"-
te
Te
lienette naulanneet
lienette naulannut
ette liene naulanneet
ette liene naulannut
he naulannevat eivät naulanne he lienevät naulanneet eivät liene naulanneet
passiivi naulattaneen ei naulattane passiivi lienee naulattu ei liene naulattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä naulaa älä naulaa sinä
hän naulatkoon älköön naulatko hän olkoon naulannut älköön olko naulannut
me naulatkaamme älkäämme naulatko me
te
Te
naulatkaa
-"-
älkää naulatko
-"-
te
Te
he naulatkoot älkööt naulatko he olkoot naulanneet älkööt olko naulanneet
passiivi naulattakoon älköön naulattako passiivi olkoon naulattu älköön olko naulattu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. naulata preesens naulaava naulattava
pitkä 1. naulatakseen1 perfekti naulannut naulattu
2. inessiivi naulatessa2 naulattaessa agentti naulaama4
instruktiivi naulaten kielteinen agentti naulaamaton
3. inessiivi naulaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi naulaamasta
illatiivi naulaamaan
adessiivi naulaamalla
abessiivi naulaamatta
instruktiivi naulaaman naulattaman
4. nominatiivi naulaaminen
partitiivi naulaamista
5 naulaamaisillaan3