Liite:Verbitaivutus/suomi/nousta

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä nousen en nouse minä olen noussut en ole noussut
sinä nouset et nouse sinä olet noussut et ole noussut
hän nousee ei nouse hän on noussut ei ole noussut
me nousemme emme nouse me olemme nousseet emme ole nousseet
te
Te
nousette
-"-
ette nouse
-"-
te
Te
olette nousseet
olette noussut
ette ole nousseet
ette ole noussut
he nousevat eivät nouse he ovat nousseet eivät ole nousseet
passiivi noustaan ei nousta passiivi on noustu ei ole noustu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä nousin en noussut minä olin noussut en ollut noussut
sinä nousit et noussut sinä olit noussut et ollut noussut
hän nousi ei noussut hän oli noussut ei ollut noussut
me nousimme emme nousseet me olimme nousseet emme olleet nousseet
te
Te
nousitte
-"-
ette nousseet
ette noussut
te
Te
olitte nousseet
olitte noussut
ette olleet nousseet
ette olleet noussut
he nousivat eivät nousseet he olivat nousseet eivät olleet nousseet
passiivi noustiin ei noustu passiivi oli noustu ei ollut noustu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä nousisin en nousisi minä olisin noussut en olisi noussut
sinä nousisit et nousisi sinä olisit noussut et olisi noussut
hän nousisi ei nousisi hän olisi noussut ei olisi noussut
me nousisimme emme nousisi me olisimme nousseet emme olisi nousseet
te
Te
nousisitte
-"-
ette nousisi
-"-
te
Te
olisitte nousseet
olisitte noussut
ette olisi nousseet
ette olisi noussut
he nousisivat eivät nousisi he olisivat nousseet eivät olisi nousseet
passiivi noustaisiin ei noustaisi passiivi olisi noustu ei olisi noustu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä noussen en nousse minä lienen noussut en liene noussut
sinä nousset et nousse sinä lienet noussut et liene noussut
hän noussee ei nousse hän lienee noussut ei liene noussut
me noussemme emme nousse me lienemme nousseet emme liene nousseet
te
Te
noussette
-"-
ette nousse
-"-
te
Te
lienette nousseet
lienette noussut
ette liene nousseet
ette liene noussut
he noussevat eivät nousse he lienevät nousseet eivät liene nousseet
passiivi noustaneen ei noustane passiivi lienee noustu ei liene noustu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä nouse älä nouse sinä
hän nouskoon älköön nousko hän olkoon noussut älköön olko noussut
me nouskaamme älkäämme nousko me
te
Te
nouskaa
-"-
älkää nousko
-"-
te
Te
he nouskoot älkööt nousko he olkoot nousseet älkööt olko nousseet
passiivi noustakoon älköön noustako passiivi olkoon noustu älköön olko noustu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. nousta preesens nouseva noustava
pitkä 1. noustakseen1 perfekti noussut noustu
2. inessiivi noustessa2 noustaessa agentti nousema4
instruktiivi nousten kielteinen agentti nousematon
3. inessiivi nousemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi nousemasta
illatiivi nousemaan
adessiivi nousemalla
abessiivi nousematta
instruktiivi nouseman noustaman
4. nominatiivi nouseminen
partitiivi nousemista
5 nousemaisillaan3