Liite:Verbitaivutus/suomi/nuhdella

Vartalot
vokaalivartalo nuhtele-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo nuhdel-

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä nuhtelen en nuhtele minä olen nuhdellut en ole nuhdellut
sinä nuhtelet et nuhtele sinä olet nuhdellut et ole nuhdellut
hän nuhtelee ei nuhtele hän on nuhdellut ei ole nuhdellut
me nuhtelemme emme nuhtele me olemme nuhdelleet emme ole nuhdelleet
te
Te
nuhtelette
-"-
ette nuhtele
-"-
te
Te
olette nuhdelleet
olette nuhdellut
ette ole nuhdelleet
ette ole nuhdellut
he nuhtelevat eivät nuhtele he ovat nuhdelleet eivät ole nuhdelleet
passiivi nuhdellaan ei nuhdella passiivi on nuhdeltu ei ole nuhdeltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä nuhtelin en nuhdellut minä olin nuhdellut en ollut nuhdellut
sinä nuhtelit et nuhdellut sinä olit nuhdellut et ollut nuhdellut
hän nuhteli ei nuhdellut hän oli nuhdellut ei ollut nuhdellut
me nuhtelimme emme nuhdelleet me olimme nuhdelleet emme olleet nuhdelleet
te
Te
nuhtelitte
-"-
ette nuhdelleet
ette nuhdellut
te
Te
olitte nuhdelleet
olitte nuhdellut
ette olleet nuhdelleet
ette olleet nuhdellut
he nuhtelivat eivät nuhdelleet he olivat nuhdelleet eivät olleet nuhdelleet
passiivi nuhdeltiin ei nuhdeltu passiivi oli nuhdeltu ei ollut nuhdeltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä nuhtelisin en nuhtelisi minä olisin nuhdellut en olisi nuhdellut
sinä nuhtelisit et nuhtelisi sinä olisit nuhdellut et olisi nuhdellut
hän nuhtelisi ei nuhtelisi hän olisi nuhdellut ei olisi nuhdellut
me nuhtelisimme emme nuhtelisi me olisimme nuhdelleet emme olisi nuhdelleet
te
Te
nuhtelisitte
-"-
ette nuhtelisi
-"-
te
Te
olisitte nuhdelleet
olisitte nuhdellut
ette olisi nuhdelleet
ette olisi nuhdellut
he nuhtelisivat eivät nuhtelisi he olisivat nuhdelleet eivät olisi nuhdelleet
passiivi nuhdeltaisiin ei nuhdeltaisi passiivi olisi nuhdeltu ei olisi nuhdeltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä nuhdellen en nuhdelle minä lienen nuhdellut en liene nuhdellut
sinä nuhdellet et nuhdelle sinä lienet nuhdellut et liene nuhdellut
hän nuhdellee ei nuhdelle hän lienee nuhdellut ei liene nuhdellut
me nuhdellemme emme nuhdelle me lienemme nuhdelleet emme liene nuhdelleet
te
Te
nuhdellette
-"-
ette nuhdelle
-"-
te
Te
lienette nuhdelleet
lienette nuhdellut
ette liene nuhdelleet
ette liene nuhdellut
he nuhdellevat eivät nuhdelle he lienevät nuhdelleet eivät liene nuhdelleet
passiivi nuhdeltaneen ei nuhdeltane passiivi lienee nuhdeltu ei liene nuhdeltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä nuhtele älä nuhtele sinä
hän nuhdelkoon älköön nuhdelko hän olkoon nuhdellut älköön olko nuhdellut
me nuhdelkaamme älkäämme nuhdelko me
te
Te
nuhdelkaa
-"-
älkää nuhdelko
-"-
te
Te
he nuhdelkoot älkööt nuhdelko he olkoot nuhdelleet älkööt olko nuhdelleet
passiivi nuhdeltakoon älköön nuhdeltako passiivi olkoon nuhdeltu älköön olko nuhdeltu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. nuhdella preesens nuhteleva nuhdeltava
pitkä 1. nuhdellakseen1 perfekti nuhdellut nuhdeltu
2. inessiivi nuhdellessa2 nuhdeltaessa agentti nuhtelema4
instruktiivi nuhdellen kielteinen agentti nuhtelematon
3. inessiivi nuhtelemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. isoisän rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi nuhtelemasta
illatiivi nuhtelemaan
adessiivi nuhtelemalla
abessiivi nuhtelematta
instruktiivi nuhteleman nuhdeltaman
4. nuhteleminen
5 nuhtelemaisillaan3