Liite:Verbitaivutus/suomi/piilottaa

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä piilotan en piilota minä olen piilottanut en ole piilottanut
sinä piilotat et piilota sinä olet piilottanut et ole piilottanut
hän piilottaa ei piilota hän on piilottanut ei ole piilottanut
me piilotamme emme piilota me olemme piilottaneet emme ole piilottaneet
te
Te
piilotatte
-"-
ette piilota
-"-
te
Te
olette piilottaneet
olette piilottanut
ette ole piilottaneet
ette ole piilottanut
he piilottavat eivät piilota he ovat piilottaneet eivät ole piilottaneet
passiivi piilotetaan ei piiloteta passiivi on piilotettu ei ole piilotettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä piilotin en piilottanut minä olin piilottanut en ollut piilottanut
sinä piilotit et piilottanut sinä olit piilottanut et ollut piilottanut
hän piilotti ei piilottanut hän oli piilottanut ei ollut piilottanut
me piilotimme emme piilottaneet me olimme piilottaneet emme olleet piilottaneet
te
Te
piilotitte
-"-
ette piilottaneet
ette piilottanut
te
Te
olitte piilottaneet
olitte piilottanut
ette olleet piilottaneet
ette olleet piilottanut
he piilottivat eivät piilottaneet he olivat piilottaneet eivät olleet piilottaneet
passiivi piilotettiin ei piilotettu passiivi oli piilotettu ei ollut piilotettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä piilottaisin en piilottaisi minä olisin piilottanut en olisi piilottanut
sinä piilottaisit et piilottaisi sinä olisit piilottanut et olisi piilottanut
hän piilottaisi ei piilottaisi hän olisi piilottanut ei olisi piilottanut
me piilottaisimme emme piilottaisi me olisimme piilottaneet emme olisi piilottaneet
te
Te
piilottaisitte
-"-
ette piilottaisi
-"-
te
Te
olisitte piilottaneet
olisitte piilottanut
ette olisi piilottaneet
ette olisi piilottanut
he piilottaisivat eivät piilottaisi he olisivat piilottaneet eivät olisi piilottaneet
passiivi piilotettaisiin ei piilotettaisi passiivi olisi piilotettu ei olisi piilotettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä piilottanen en piilottane minä lienen piilottanut en liene piilottanut
sinä piilottanet et piilottane sinä lienet piilottanut et liene piilottanut
hän piilottanee ei piilottane hän lienee piilottanut ei liene piilottanut
me piilottanemme emme piilottane me lienemme piilottaneet emme liene piilottaneet
te
Te
piilottanette
-"-
ette piilottane
-"-
te
Te
lienette piilottaneet
lienette piilottanut
ette liene piilottaneet
ette liene piilottanut
he piilottanevat eivät piilottane he lienevät piilottaneet eivät liene piilottaneet
passiivi piilotettaneen ei piilotettane passiivi lienee piilotettu ei liene piilotettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä piilota älä piilota sinä
hän piilottakoon älköön piilottako hän olkoon piilottanut älköön olko piilottanut
me piilottakaamme älkäämme piilottako me
te
Te
piilottakaa
-"-
älkää piilottako
-"-
te
Te
he piilottakoot älkööt piilottako he olkoot piilottaneet älkööt olko piilottaneet
passiivi piilotettakoon älköön piilotettako passiivi olkoon piilotettu älköön olko piilotettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. piilottaa preesens piilottava piilotettava
pitkä 1. piilottaakseen1 perfekti piilottanut piilotettu
2. inessiivi piilottaessa2 piilotettaessa agentti piilottama4
instruktiivi piilottaen kielteinen agentti piilottamaton
3. inessiivi piilottamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi piilottamasta
illatiivi piilottamaan
adessiivi piilottamalla
abessiivi piilottamatta
instruktiivi piilottaman piilotettaman
4. nominatiivi piilottaminen
partitiivi piilottamista
5 piilottamaisillaan3