Liite:Verbitaivutus/suomi/raapia

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo raavi-
vahva vokaalivartalo raapi-
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä raavin en raavi minä olen raapinut en ole raapinut
sinä raavit et raavi sinä olet raapinut et ole raapinut
hän raapii ei raavi hän on raapinut ei ole raapinut
me raavimme emme raavi me olemme raapineet emme ole raapineet
te
Te
raavitte
-"-
ette raavi
-"-
te
Te
olette raapineet
olette raapinut
ette ole raapineet
ette ole raapinut
he raapivat eivät raavi he ovat raapineet eivät ole raapineet
passiivi raavitaan ei raavita passiivi on raavittu ei ole raavittu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä raavin en raapinut minä olin raapinut en ollut raapinut
sinä raavit et raapinut sinä olit raapinut et ollut raapinut
hän raapi ei raapinut hän oli raapinut ei ollut raapinut
me raavimme emme raapineet me olimme raapineet emme olleet raapineet
te
Te
raavitte
-"-
ette raapineet
ette raapinut
te
Te
olitte raapineet
olitte raapinut
ette olleet raapineet
ette olleet raapinut
he raapivat eivät raapineet he olivat raapineet eivät olleet raapineet
passiivi raavittiin ei raavittu passiivi oli raavittu ei ollut raavittu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä raapisin en raapisi minä olisin raapinut en olisi raapinut
sinä raapisit et raapisi sinä olisit raapinut et olisi raapinut
hän raapisi ei raapisi hän olisi raapinut ei olisi raapinut
me raapisimme emme raapisi me olisimme raapineet emme olisi raapineet
te
Te
raapisitte
-"-
ette raapisi
-"-
te
Te
olisitte raapineet
olisitte raapinut
ette olisi raapineet
ette olisi raapinut
he raapisivat eivät raapisi he olisivat raapineet eivät olisi raapineet
passiivi raavittaisiin ei raavittaisi passiivi olisi raavittu ei olisi raavittu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä raapinen en raapine minä lienen raapinut en liene raapinut
sinä raapinet et raapine sinä lienet raapinut et liene raapinut
hän raapinee ei raapine hän lienee raapinut ei liene raapinut
me raapinemme emme raapine me lienemme raapineet emme liene raapineet
te
Te
raapinette
-"-
ette raapine
-"-
te
Te
lienette raapineet
lienette raapinut
ette liene raapineet
ette liene raapinut
he raapinevat eivät raapine he lienevät raapineet eivät liene raapineet
passiivi raavittaneen ei raavittane passiivi lienee raavittu ei liene raavittu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä raavi älä raavi sinä
hän raapikoon älköön raapiko hän olkoon raapinut älköön olko raapinut
me raapikaamme älkäämme raapiko me
te
Te
raapikaa
-"-
älkää raapiko
-"-
te
Te
he raapikoot älkööt raapiko he olkoot raapineet älkööt olko raapineet
passiivi raavittakoon älköön raavittako passiivi olkoon raavittu älköön olko raavittu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. raapia preesens raapiva raavittava
pitkä 1. raapiakseen1 perfekti raapinut raavittu
2. inessiivi raapiessa2 raavittaessa agentti raapima4
instruktiivi raapien kielteinen agentti raapimaton
3. inessiivi raapimassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi raapimasta
illatiivi raapimaan
adessiivi raapimalla
abessiivi raapimatta
instruktiivi raapiman raavittaman
4. nominatiivi raapiminen
partitiivi raapimista
5 raapimaisillaan3