Liite:Verbitaivutus/suomi/raikastua

Vartalot
vokaalivartalo raikastu-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä raikastun en raikastu minä olen raikastunut en ole raikastunut
sinä raikastut et raikastu sinä olet raikastunut et ole raikastunut
hän raikastuu ei raikastu hän on raikastunut ei ole raikastunut
me raikastumme emme raikastu me olemme raikastuneet emme ole raikastuneet
te
Te
raikastutte
-"-
ette raikastu
-"-
te
Te
olette raikastuneet
olette raikastunut
ette ole raikastuneet
ette ole raikastunut
he raikastuvat eivät raikastu he ovat raikastuneet eivät ole raikastuneet
passiivi raikastutaan ei raikastuta passiivi on raikastuttu ei ole raikastuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä raikastuin en raikastunut minä olin raikastunut en ollut raikastunut
sinä raikastuit et raikastunut sinä olit raikastunut et ollut raikastunut
hän raikastui ei raikastunut hän oli raikastunut ei ollut raikastunut
me raikastuimme emme raikastuneet me olimme raikastuneet emme olleet raikastuneet
te
Te
raikastuitte
-"-
ette raikastuneet
ette raikastunut
te
Te
olitte raikastuneet
olitte raikastunut
ette olleet raikastuneet
ette olleet raikastunut
he raikastuivat eivät raikastuneet he olivat raikastuneet eivät olleet raikastuneet
passiivi raikastuttiin ei raikastuttu passiivi oli raikastuttu ei ollut raikastuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä raikastuisin en raikastuisi minä olisin raikastunut en olisi raikastunut
sinä raikastuisit et raikastuisi sinä olisit raikastunut et olisi raikastunut
hän raikastuisi ei raikastuisi hän olisi raikastunut ei olisi raikastunut
me raikastuisimme emme raikastuisi me olisimme raikastuneet emme olisi raikastuneet
te
Te
raikastuisitte
-"-
ette raikastuisi
-"-
te
Te
olisitte raikastuneet
olisitte raikastunut
ette olisi raikastuneet
ette olisi raikastunut
he raikastuisivat eivät raikastuisi he olisivat raikastuneet eivät olisi raikastuneet
passiivi raikastuttaisiin ei raikastuttaisi passiivi olisi raikastuttu ei olisi raikastuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä raikastunen en raikastune minä lienen raikastunut en liene raikastunut
sinä raikastunet et raikastune sinä lienet raikastunut et liene raikastunut
hän raikastunee ei raikastune hän lienee raikastunut ei liene raikastunut
me raikastunemme emme raikastune me lienemme raikastuneet emme liene raikastuneet
te
Te
raikastunette
-"-
ette raikastune
-"-
te
Te
lienette raikastuneet
lienette raikastunut
ette liene raikastuneet
ette liene raikastunut
he raikastunevat eivät raikastune he lienevät raikastuneet eivät liene raikastuneet
passiivi raikastuttaneen ei raikastuttane passiivi lienee raikastuttu ei liene raikastuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä raikastu älä raikastu sinä
hän raikastukoon älköön raikastuko hän olkoon raikastunut älköön olko raikastunut
me raikastukaamme älkäämme raikastuko me
te
Te
raikastukaa
-"-
älkää raikastuko
-"-
te
Te
he raikastukoot älkööt raikastuko he olkoot raikastuneet älkööt olko raikastuneet
passiivi raikastuttakoon älköön raikastuttako passiivi olkoon raikastuttu älköön olko raikastuttu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. raikastua preesens raikastuva raikastuttava
pitkä 1. raikastuakseen1 perfekti raikastunut raikastuttu
2. inessiivi raikastuessa2 raikastuttaessa agentti raikastuma4
instruktiivi raikastuen kielteinen agentti raikastumaton
3. inessiivi raikastumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi raikastumasta
illatiivi raikastumaan
adessiivi raikastumalla
abessiivi raikastumatta
instruktiivi raikastuman raikastuttaman
4. raikastuminen
5 raikastumaisillaan3