Liite:Verbitaivutus/suomi/rakentaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo rakenna-
vahva vokaalivartalo rakenta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä rakennan en rakenna minä olen rakentanut en ole rakentanut
sinä rakennat et rakenna sinä olet rakentanut et ole rakentanut
hän rakentaa ei rakenna hän on rakentanut ei ole rakentanut
me rakennamme emme rakenna me olemme rakentaneet emme ole rakentaneet
te
Te
rakennatte
-"-
ette rakenna
-"-
te
Te
olette rakentaneet
olette rakentanut
ette ole rakentaneet
ette ole rakentanut
he rakentavat eivät rakenna he ovat rakentaneet eivät ole rakentaneet
passiivi rakennetaan ei rakenneta passiivi on rakennettu ei ole rakennettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä rakensin en rakentanut minä olin rakentanut en ollut rakentanut
sinä rakensit et rakentanut sinä olit rakentanut et ollut rakentanut
hän rakensi ei rakentanut hän oli rakentanut ei ollut rakentanut
me rakensimme emme rakentaneet me olimme rakentaneet emme olleet rakentaneet
te
Te
rakensitte
-"-
ette rakentaneet
ette rakentanut
te
Te
olitte rakentaneet
olitte rakentanut
ette olleet rakentaneet
ette olleet rakentanut
he rakensivat eivät rakentaneet he olivat rakentaneet eivät olleet rakentaneet
passiivi rakennettiin ei rakennettu passiivi oli rakennettu ei ollut rakennettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä rakentaisin en rakentaisi minä olisin rakentanut en olisi rakentanut
sinä rakentaisit et rakentaisi sinä olisit rakentanut et olisi rakentanut
hän rakentaisi ei rakentaisi hän olisi rakentanut ei olisi rakentanut
me rakentaisimme emme rakentaisi me olisimme rakentaneet emme olisi rakentaneet
te
Te
rakentaisitte
-"-
ette rakentaisi
-"-
te
Te
olisitte rakentaneet
olisitte rakentanut
ette olisi rakentaneet
ette olisi rakentanut
he rakentaisivat eivät rakentaisi he olisivat rakentaneet eivät olisi rakentaneet
passiivi rakennettaisiin ei rakennettaisi passiivi olisi rakennettu ei olisi rakennettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä rakentanen en rakentane minä lienen rakentanut en liene rakentanut
sinä rakentanet et rakentane sinä lienet rakentanut et liene rakentanut
hän rakentanee ei rakentane hän lienee rakentanut ei liene rakentanut
me rakentanemme emme rakentane me lienemme rakentaneet emme liene rakentaneet
te
Te
rakentanette
-"-
ette rakentane
-"-
te
Te
lienette rakentaneet
lienette rakentanut
ette liene rakentaneet
ette liene rakentanut
he rakentanevat eivät rakentane he lienevät rakentaneet eivät liene rakentaneet
passiivi rakennettaneen ei rakennettane passiivi lienee rakennettu ei liene rakennettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä rakenna älä rakenna sinä
hän rakentakoon älköön rakentako hän olkoon rakentanut älköön olko rakentanut
me rakentakaamme älkäämme rakentako me
te
Te
rakentakaa
-"-
älkää rakentako
-"-
te
Te
he rakentakoot älkööt rakentako he olkoot rakentaneet älkööt olko rakentaneet
passiivi rakennettakoon älköön rakennettako passiivi olkoon rakennettu älköön olko rakennettu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. rakentaa preesens rakentava rakennettava
pitkä 1. rakentaakseen1 perfekti rakentanut rakennettu
2. inessiivi rakentaessa2 rakennettaessa agentti rakentama4
instruktiivi rakentaen kielteinen agentti rakentamaton
3. inessiivi rakentamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi rakentamasta
illatiivi rakentamaan
adessiivi rakentamalla
abessiivi rakentamatta
instruktiivi rakentaman rakennettaman
4. rakentaminen
5 rakentamaisillaan3