Liite:Verbitaivutus/suomi/reagoida

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä reagoin en reagoi minä olen reagoinut en ole reagoinut
sinä reagoit et reagoi sinä olet reagoinut et ole reagoinut
hän reagoi ei reagoi hän on reagoinut ei ole reagoinut
me reagoimme emme reagoi me olemme reagoineet emme ole reagoineet
te
Te
reagoitte
-"-
ette reagoi
-"-
te
Te
olette reagoineet
olette reagoinut
ette ole reagoineet
ette ole reagoinut
he reagoivat eivät reagoi he ovat reagoineet eivät ole reagoineet
passiivi reagoidaan ei reagoida passiivi on reagoitu ei ole reagoitu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä reagoin en reagoinut minä olin reagoinut en ollut reagoinut
sinä reagoit et reagoinut sinä olit reagoinut et ollut reagoinut
hän reagoi ei reagoinut hän oli reagoinut ei ollut reagoinut
me reagoimme emme reagoineet me olimme reagoineet emme olleet reagoineet
te
Te
reagoitte
-"-
ette reagoineet
ette reagoinut
te
Te
olitte reagoineet
olitte reagoinut
ette olleet reagoineet
ette olleet reagoinut
he reagoivat eivät reagoineet he olivat reagoineet eivät olleet reagoineet
passiivi reagoitiin ei reagoitu passiivi oli reagoitu ei ollut reagoitu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä reagoisin en reagoisi minä olisin reagoinut en olisi reagoinut
sinä reagoisit et reagoisi sinä olisit reagoinut et olisi reagoinut
hän reagoisi ei reagoisi hän olisi reagoinut ei olisi reagoinut
me reagoisimme emme reagoisi me olisimme reagoineet emme olisi reagoineet
te
Te
reagoisitte
-"-
ette reagoisi
-"-
te
Te
olisitte reagoineet
olisitte reagoinut
ette olisi reagoineet
ette olisi reagoinut
he reagoisivat eivät reagoisi he olisivat reagoineet eivät olisi reagoineet
passiivi reagoitaisiin ei reagoitaisi passiivi olisi reagoitu ei olisi reagoitu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä reagoinen en reagoine minä lienen reagoinut en liene reagoinut
sinä reagoinet et reagoine sinä lienet reagoinut et liene reagoinut
hän reagoinee ei reagoine hän lienee reagoinut ei liene reagoinut
me reagoinemme emme reagoine me lienemme reagoineet emme liene reagoineet
te
Te
reagoinette
-"-
ette reagoine
-"-
te
Te
lienette reagoineet
lienette reagoinut
ette liene reagoineet
ette liene reagoinut
he reagoinevat eivät reagoine he lienevät reagoineet eivät liene reagoineet
passiivi reagoitaneen ei reagoitane passiivi lienee reagoitu ei liene reagoitu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä reagoi älä reagoi sinä
hän reagoikoon älköön reagoiko hän olkoon reagoinut älköön olko reagoinut
me reagoikaamme älkäämme reagoiko me
te
Te
reagoikaa
-"-
älkää reagoiko
-"-
te
Te
he reagoikoot älkööt reagoiko he olkoot reagoineet älkööt olko reagoineet
passiivi reagoitakoon älköön reagoitako passiivi olkoon reagoitu älköön olko reagoitu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. reagoida preesens reagoiva reagoitava
pitkä 1. reagoidakseen1 perfekti reagoinut reagoitu
2. inessiivi reagoidessa2 reagoitaessa agentti reagoima4
instruktiivi reagoiden kielteinen agentti reagoimaton
3. inessiivi reagoimassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi reagoimasta
illatiivi reagoimaan
adessiivi reagoimalla
abessiivi reagoimatta
instruktiivi reagoiman reagoitaman
4. nominatiivi reagoiminen
partitiivi reagoimista
5 reagoimaisillaan3