Liite:Verbitaivutus/suomi/revetä

Vartalot
vokaalivartalo repeä-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo revet-

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä repeän en repeä minä olen revennyt en ole revennyt
sinä repeät et repeä sinä olet revennyt et ole revennyt
hän repeää ei repeä hän on revennyt ei ole revennyt
me repeämme emme repeä me olemme revenneet emme ole revenneet
te
Te
repeätte
-"-
ette repeä
-"-
te
Te
olette revenneet
olette revennyt
ette ole revenneet
ette ole revennyt
he repeävät eivät repeä he ovat revenneet eivät ole revenneet
passiivi revetään ei revetä passiivi on revetty ei ole revetty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä repesin en revennyt minä olin revennyt en ollut revennyt
sinä repesit et revennyt sinä olit revennyt et ollut revennyt
hän repesi ei revennyt hän oli revennyt ei ollut revennyt
me repesimme emme revenneet me olimme revenneet emme olleet revenneet
te
Te
repesitte
-"-
ette revenneet
ette revennyt
te
Te
olitte revenneet
olitte revennyt
ette olleet revenneet
ette olleet revennyt
he repesivät eivät revenneet he olivat revenneet eivät olleet revenneet
passiivi revettiin ei revetty passiivi oli revetty ei ollut revetty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä repeäisin
(repeisin)
en repeäisi
(repeisi)
minä olisin revennyt en olisi revennyt
sinä repeäisit
(repeisit)
et repeäisi
(repeisi)
sinä olisit revennyt et olisi revennyt
hän repeäisi
(repeisi)
ei repeäisi
(repeisi)
hän olisi revennyt ei olisi revennyt
me repeäisimme
(repeisimme)
emme repeäisi
(repeisi)
me olisimme revenneet emme olisi revenneet
te
Te
repeäisitte
(repeisitte)
-"-
ette repeäisi
(repeisi)
-"-
te
Te
olisitte revenneet
olisitte revennyt
ette olisi revenneet
ette olisi revennyt
he repeäisivät
(repeisivät )
eivät repeäisi
(repeisi)
he olisivat revenneet eivät olisi revenneet
passiivi revettäisiin ei revettäisi passiivi olisi revetty ei olisi revetty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä revennen en revenne minä lienen revennyt en liene revennyt
sinä revennet et revenne sinä lienet revennyt et liene revennyt
hän revennee ei revenne hän lienee revennyt ei liene revennyt
me revennemme emme revenne me lienemme revenneet emme liene revenneet
te
Te
revennette
-"-
ette revenne
-"-
te
Te
lienette revenneet
lienette revennyt
ette liene revenneet
ette liene revennyt
he revennevät eivät revenne he lienevät revenneet eivät liene revenneet
passiivi revettäneen ei revettäne passiivi lienee revetty ei liene revetty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä repeä älä repeä sinä
hän revetköön älköön revetkö hän olkoon revennyt älköön olko revennyt
me revetkäämme älkäämme revetkö me
te
Te
revetkää
-"-
älkää revetkö
-"-
te
Te
he revetkööt älkööt revetkö he olkoot revenneet älkööt olko revenneet
passiivi revettäköön älköön revettäkö passiivi olkoon revetty älköön olko revetty

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. revetä preesens repeävä revettävä
pitkä 1. revetäkseen1 perfekti revennyt revetty
2. inessiivi revetessä2 revettäessä agentti repeämä4
instruktiivi reveten kielteinen agentti repeämätön
3. inessiivi repeämässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi repeämästä
illatiivi repeämään
adessiivi repeämällä
abessiivi repeämättä
instruktiivi repeämän revettämän
4. repeäminen
5 repeämäisillään3