Liite:Verbitaivutus/suomi/sättiä

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo säti-
vahva vokaalivartalo sätti-
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sätin en säti minä olen sättinyt en ole sättinyt
sinä sätit et säti sinä olet sättinyt et ole sättinyt
hän sättii ei säti hän on sättinyt ei ole sättinyt
me sätimme emme säti me olemme sättineet emme ole sättineet
te
Te
sätitte
-"-
ette säti
-"-
te
Te
olette sättineet
olette sättinyt
ette ole sättineet
ette ole sättinyt
he sättivät eivät säti he ovat sättineet eivät ole sättineet
passiivi sätitään ei sätitä passiivi on sätitty ei ole sätitty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sätin en sättinyt minä olin sättinyt en ollut sättinyt
sinä sätit et sättinyt sinä olit sättinyt et ollut sättinyt
hän sätti ei sättinyt hän oli sättinyt ei ollut sättinyt
me sätimme emme sättineet me olimme sättineet emme olleet sättineet
te
Te
sätitte
-"-
ette sättineet
ette sättinyt
te
Te
olitte sättineet
olitte sättinyt
ette olleet sättineet
ette olleet sättinyt
he sättivät eivät sättineet he olivat sättineet eivät olleet sättineet
passiivi sätittiin ei sätitty passiivi oli sätitty ei ollut sätitty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sättisin en sättisi minä olisin sättinyt en olisi sättinyt
sinä sättisit et sättisi sinä olisit sättinyt et olisi sättinyt
hän sättisi ei sättisi hän olisi sättinyt ei olisi sättinyt
me sättisimme emme sättisi me olisimme sättineet emme olisi sättineet
te
Te
sättisitte
-"-
ette sättisi
-"-
te
Te
olisitte sättineet
olisitte sättinyt
ette olisi sättineet
ette olisi sättinyt
he sättisivät eivät sättisi he olisivat sättineet eivät olisi sättineet
passiivi sätittäisiin ei sätittäisi passiivi olisi sätitty ei olisi sätitty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sättinen en sättine minä lienen sättinyt en liene sättinyt
sinä sättinet et sättine sinä lienet sättinyt et liene sättinyt
hän sättinee ei sättine hän lienee sättinyt ei liene sättinyt
me sättinemme emme sättine me lienemme sättineet emme liene sättineet
te
Te
sättinette
-"-
ette sättine
-"-
te
Te
lienette sättineet
lienette sättinyt
ette liene sättineet
ette liene sättinyt
he sättinevät eivät sättine he lienevät sättineet eivät liene sättineet
passiivi sätittäneen ei sätittäne passiivi lienee sätitty ei liene sätitty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä säti älä säti sinä
hän sättiköön älköön sättikö hän olkoon sättinyt älköön olko sättinyt
me sättikäämme älkäämme sättikö me
te
Te
sättikää
-"-
älkää sättikö
-"-
te
Te
he sättikööt älkööt sättikö he olkoot sättineet älkööt olko sättineet
passiivi sätittäköön älköön sätittäkö passiivi olkoon sätitty älköön olko sätitty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. sättiä preesens sättivä sätittävä
pitkä 1. sättiäkseen1 perfekti sättinyt sätitty
2. inessiivi sättiessä2 sätittäessä agentti sättimä4
instruktiivi sättien kielteinen agentti sättimätön
3. inessiivi sättimässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi sättimästä
illatiivi sättimään
adessiivi sättimällä
abessiivi sättimättä
instruktiivi sättimän sätittämän
4. nominatiivi sättiminen
partitiivi sättimistä
5 sättimäisillään3