Liite:Verbitaivutus/suomi/samota

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä samoan en samoa minä olen samonnut en ole samonnut
sinä samoat et samoa sinä olet samonnut et ole samonnut
hän samoaa ei samoa hän on samonnut ei ole samonnut
me samoamme emme samoa me olemme samonneet emme ole samonneet
te
Te
samoatte
-"-
ette samoa
-"-
te
Te
olette samonneet
olette samonnut
ette ole samonneet
ette ole samonnut
he samoavat eivät samoa he ovat samonneet eivät ole samonneet
passiivi samotaan ei samota passiivi on samottu ei ole samottu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä samosin en samonnut minä olin samonnut en ollut samonnut
sinä samosit et samonnut sinä olit samonnut et ollut samonnut
hän samosi ei samonnut hän oli samonnut ei ollut samonnut
me samosimme emme samonneet me olimme samonneet emme olleet samonneet
te
Te
samositte
-"-
ette samonneet
ette samonnut
te
Te
olitte samonneet
olitte samonnut
ette olleet samonneet
ette olleet samonnut
he samosivat eivät samonneet he olivat samonneet eivät olleet samonneet
passiivi samottiin ei samottu passiivi oli samottu ei ollut samottu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä samoaisin
(samoisin)
en samoaisi
(samoisi)
minä olisin samonnut en olisi samonnut
sinä samoaisit
(samoisit)
et samoaisi
(samoisi)
sinä olisit samonnut et olisi samonnut
hän samoaisi
(samoisi)
ei samoaisi
(samoisi)
hän olisi samonnut ei olisi samonnut
me samoaisimme
(samoisimme)
emme samoaisi
(samoisi)
me olisimme samonneet emme olisi samonneet
te
Te
samoaisitte
(samoisitte)
-"-
ette samoaisi
(samoisi)
-"-
te
Te
olisitte samonneet
olisitte samonnut
ette olisi samonneet
ette olisi samonnut
he samoaisivat
(samoisivat )
eivät samoaisi
(samoisi)
he olisivat samonneet eivät olisi samonneet
passiivi samottaisiin ei samottaisi passiivi olisi samottu ei olisi samottu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä samonnen en samonne minä lienen samonnut en liene samonnut
sinä samonnet et samonne sinä lienet samonnut et liene samonnut
hän samonnee ei samonne hän lienee samonnut ei liene samonnut
me samonnemme emme samonne me lienemme samonneet emme liene samonneet
te
Te
samonnette
-"-
ette samonne
-"-
te
Te
lienette samonneet
lienette samonnut
ette liene samonneet
ette liene samonnut
he samonnevat eivät samonne he lienevät samonneet eivät liene samonneet
passiivi samottaneen ei samottane passiivi lienee samottu ei liene samottu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä samoa älä samoa sinä
hän samotkoon älköön samotko hän olkoon samonnut älköön olko samonnut
me samotkaamme älkäämme samotko me
te
Te
samotkaa
-"-
älkää samotko
-"-
te
Te
he samotkoot älkööt samotko he olkoot samonneet älkööt olko samonneet
passiivi samottakoon älköön samottako passiivi olkoon samottu älköön olko samottu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. samota preesens samoava samottava
pitkä 1. samotakseen1 perfekti samonnut samottu
2. inessiivi samotessa2 samottaessa agentti samoama4
instruktiivi samoten kielteinen agentti samoamaton
3. inessiivi samoamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi samoamasta
illatiivi samoamaan
adessiivi samoamalla
abessiivi samoamatta
instruktiivi samoaman samottaman
4. nominatiivi samoaminen
partitiivi samoamista
5 samoamaisillaan3