Liite:Verbitaivutus/suomi/seistä

  • verbi seistä taipuu vaillinaisesti luokan 66 mukaan, puuttuvat muodot ovat korvautuneet seisoa-verbin vastaavilla muodoilla
  • verbillä on omat muodot vain seuraavissa tapauksissa:
  • aktiivin partisiipin perfektissä (seissyt), passiivin partisiipin preesensissä ja perfektissä (seistävä, seisty)
  • kaikkien tapaluokkien passiivissa, myönteisenä ja kielteisenä
  • potentiaalissa sekä aktiivissa että passiivissa, myönteisenä ja kielteisenä
  • imperatiivissa yksikön ja monikon kolmannessa persoonassa ja monikon ensimmäisessä ja toisessa persoonassa
imperatiivin yksikön toisen persoonan muotoa seis ei pidetä enää verbimuotona vaan interjektiona

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä olen seissyt en ole seissyt
sinä sinä olet seissyt et ole seissyt
hän hän on seissyt ei ole seissyt
me me olemme seisseet emme ole seisseet
te
Te

-"-

-"-
te
Te
olette seisseet
olette seissyt
ette ole seisseet
ette ole seissyt
he he ovat seisseet eivät ole seisseet
passiivi seistään ei seistä passiivi on seisty ei ole seisty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä en seissyt minä olin seissyt en ollut seissyt
sinä et seissyt sinä olit seissyt et ollut seissyt
hän ei seissyt hän oli seissyt ei ollut seissyt
me emme seisseet me olimme seisseet emme olleet seisseet
te
Te

-"-
ette seisseet
ette seissyt
te
Te
olitte seisseet
olitte seissyt
ette olleet seisseet
ette ollut seissyt
he eivät seisseet he olivat seisseet eivät olleet seisseet
passiivi seistiin ei seisty passiivi oli seisty ei ollut seisty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä olisin seissyt en olisi seissyt
sinä sinä olisit seissyt et olisi seissyt
hän hän olisi seissyt ei olisi seissyt
me me olisimme seisseet emme olisi seisseet
te
Te

-"-

-"-
te
Te
olisitte seisseet
olisitte seissyt
ette olisi seisseet
ette olisi seissyt
he he olisivat seisseet eivät olisi seisseet
passiivi seistäisiin ei seistäisi passiivi olisi seisty ei olisi seisty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä seissen en seisse minä lienen seissyt en liene seissyt
sinä seisset et seisse sinä lienet seissyt et liene seissyt
hän seissee ei seisse hän lienee seissyt ei liene seissyt
me seissemme emme seisse me lienemme seisseet emme liene seisseet
te
Te
seissette
-"-
ette seisse
-"-
te
Te
lienette seisseet
lienette seissyt
ette liene seisseet
ette liene seissyt
he seissevät eivät seisse he lienevät seisseet eivät liene seisseet
passiivi seistäneen ei seistäne passiivi lienee seisty ei liene seisty
Imperatiivi
preesens
persoona myönteinen kielteinen
minä
sinä (seis)
hän seisköön älköön seiskö
me seiskäämme älkäämme seiskö
te
Te
seiskää
-"-
älkää seiskö
-"-
he seiskööt älkööt seiskö
passiivi seistäköön älköön seistäkö

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
I seistä preesens seistävä
pitkä I seistäkseen1 perfekti seissyt seisty
II inessiivi seistessä2 seistäessä agentti
instruktiivi seisten kielteinen agentti
III inessiivi 1) Käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto.

2) Voidaan käyttää omistusliitteen kanssa.

elatiivi
illatiivi
adessiivi
abessiivi
instruktiivi seistämän
IV nominatiivi
partitiivi
V