Liite:Verbitaivutus/suomi/sisältää

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo sisällä-
vahva vokaalivartalo sisältä-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sisällän en sisällä minä olen sisältänyt en ole sisältänyt
sinä sisällät et sisällä sinä olet sisältänyt et ole sisältänyt
hän sisältää ei sisällä hän on sisältänyt ei ole sisältänyt
me sisällämme emme sisällä me olemme sisältäneet emme ole sisältäneet
te
Te
sisällätte
-"-
ette sisällä
-"-
te
Te
olette sisältäneet
olette sisältänyt
ette ole sisältäneet
ette ole sisältänyt
he sisältävät eivät sisällä he ovat sisältäneet eivät ole sisältäneet
passiivi sisälletään ei sisälletä passiivi on sisälletty ei ole sisälletty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sisälsin en sisältänyt minä olin sisältänyt en ollut sisältänyt
sinä sisälsit et sisältänyt sinä olit sisältänyt et ollut sisältänyt
hän sisälsi ei sisältänyt hän oli sisältänyt ei ollut sisältänyt
me sisälsimme emme sisältäneet me olimme sisältäneet emme olleet sisältäneet
te
Te
sisälsitte
-"-
ette sisältäneet
ette sisältänyt
te
Te
olitte sisältäneet
olitte sisältänyt
ette olleet sisältäneet
ette olleet sisältänyt
he sisälsivät eivät sisältäneet he olivat sisältäneet eivät olleet sisältäneet
passiivi sisällettiin ei sisälletty passiivi oli sisälletty ei ollut sisälletty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sisältäisin en sisältäisi minä olisin sisältänyt en olisi sisältänyt
sinä sisältäisit et sisältäisi sinä olisit sisältänyt et olisi sisältänyt
hän sisältäisi ei sisältäisi hän olisi sisältänyt ei olisi sisältänyt
me sisältäisimme emme sisältäisi me olisimme sisältäneet emme olisi sisältäneet
te
Te
sisältäisitte
-"-
ette sisältäisi
-"-
te
Te
olisitte sisältäneet
olisitte sisältänyt
ette olisi sisältäneet
ette olisi sisältänyt
he sisältäisivät eivät sisältäisi he olisivat sisältäneet eivät olisi sisältäneet
passiivi sisällettäisiin ei sisällettäisi passiivi olisi sisälletty ei olisi sisälletty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sisältänen en sisältäne minä lienen sisältänyt en liene sisältänyt
sinä sisältänet et sisältäne sinä lienet sisältänyt et liene sisältänyt
hän sisältänee ei sisältäne hän lienee sisältänyt ei liene sisältänyt
me sisältänemme emme sisältäne me lienemme sisältäneet emme liene sisältäneet
te
Te
sisältänette
-"-
ette sisältäne
-"-
te
Te
lienette sisältäneet
lienette sisältänyt
ette liene sisältäneet
ette liene sisältänyt
he sisältänevät eivät sisältäne he lienevät sisältäneet eivät liene sisältäneet
passiivi sisällettäneen ei sisällettäne passiivi lienee sisälletty ei liene sisälletty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä sisällä älä sisällä sinä
hän sisältäköön älköön sisältäkö hän olkoon sisältänyt älköön olko sisältänyt
me sisältäkäämme älkäämme sisältäkö me
te
Te
sisältäkää
-"-
älkää sisältäkö
-"-
te
Te
he sisältäkööt älkööt sisältäkö he olkoot sisältäneet älkööt olko sisältäneet
passiivi sisällettäköön älköön sisällettäkö passiivi olkoon sisälletty älköön olko sisälletty

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. sisältää preesens sisältävä sisällettävä
pitkä 1. sisältääkseen1 perfekti sisältänyt sisälletty
2. inessiivi sisältäessä2 sisällettäessä agentti sisältämä4
instruktiivi sisältäen kielteinen agentti sisältämätön
3. inessiivi sisältämässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi sisältämästä
illatiivi sisältämään
adessiivi sisältämällä
abessiivi sisältämättä
instruktiivi sisältämän sisällettämän
4. sisältäminen
5 sisältämäisillään3