Liite:Verbitaivutus/suomi/soida

Vartalot
vokaalivartalo soi-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot Muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä soin en soi minä olen soinut en ole soinut
sinä soit et soi sinä olet soinut et ole soinut
hän soi ei soi hän on soinut ei ole soinut
me soimme emme soi me olemme soineet emme ole soineet
te
Te
soitte
-"-
ette soi
-"-
te
Te
olette soineet
olette soinut
ette ole soineet
ette ole soinut
he soivat eivät soi he ovat soineet eivät ole soineet
passiivi soidaan ei soida passiivi on soitu ei ole soitu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä soin en soinut minä olin soinut en ollut soinut
sinä soit et soinut sinä olit soinut et ollut soinut
hän soi ei soinut hän oli soinut ei ollut soinut
me soimme emme soineet me olimme soineet emme olleet soineet
te
Te
soitte
-"-
ette soineet
ette soinut
te
Te
olitte soineet
olitte soinut
ette olleet soineet
ette olleet soinut
he soivat eivät soineet he olivat soineet eivät olleet soineet
passiivi soitiin ei soitu passiivi oli soitu ei ollut soitu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä soisin en soisi minä olisin soinut en olisi soinut
sinä soisit et soisi sinä olisit soinut et olisi soinut
hän soisi ei soisi hän olisi soinut ei olisi soinut
me soisimme emme soisi me olisimme soineet emme olisi soineet
te
Te
soisitte
-"-
ette soisi
-"-
te
Te
olisitte soineet
olisitte soinut
ette olisi soineet
ette olisi soinut
he soisivat eivät soisi he olisivat soineet eivät olisi soineet
passiivi soitaisiin ei soitaisi passiivi olisi soitu ei olisi soitu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä soinen en soine minä lienen soinut en liene soinut
sinä soinet et soine sinä lienet soinut et liene soinut
hän soinee ei soine hän lienee soinut ei liene soinut
me soinemme emme soine me lienemme soineet emme liene soineet
te
Te
soinette
-"-
ette soine
-"-
te
Te
lienette soineet
lienette soinut
ette liene soineet
ette liene soinut
he soinevat eivät soine he lienevät soineet eivät liene soineet
passiivi soitaneen ei soitane passiivi lienee soitu ei liene soitu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä soi älä soi sinä
hän soikoon älköön soiko hän olkoon soinut älköön olko soinut
me soikaamme älkäämme soiko me
te
Te
soikaa
-"-
älkää soiko
-"-
te
Te
he soikoot älkööt soiko he olkoot soineet älkööt olko soineet
passiivi soitakoon älköön soitako passiivi olkoon soitu älköön olko soitu

Nominaalimuodot Muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. soida preesens soiva soitava
pitkä 1. soidakseen1 perfekti soinut soitu
2. inessiivi soidessa2 soitaessa agentti soima4
instruktiivi soiden kielteinen agentti soimaton
3. inessiivi soimassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi soimasta
illatiivi soimaan
adessiivi soimalla
abessiivi soimatta
instruktiivi soiman soitaman
4. soiminen
5 soimaisillaan3