Liite:Verbitaivutus/suomi/sotkea

Vartalot
vokaalivartalo sotke-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot Muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sotken en sotke minä olen sotkenut en ole sotkenut
sinä sotket et sotke sinä olet sotkenut et ole sotkenut
hän sotkee ei sotke hän on sotkenut ei ole sotkenut
me sotkemme emme sotke me olemme sotkeneet emme ole sotkeneet
te
Te
sotkette
-"-
ette sotke
-"-
te
Te
olette sotkeneet
olette sotkenut
ette ole sotkeneet
ette ole sotkenut
he sotkevat eivät sotke he ovat sotkeneet eivät ole sotkeneet
passiivi sotketaan ei sotketa passiivi on sotkettu ei ole sotkettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sotkin en sotkenut minä olin sotkenut en ollut sotkenut
sinä sotkit et sotkenut sinä olit sotkenut et ollut sotkenut
hän sotki ei sotkenut hän oli sotkenut ei ollut sotkenut
me sotkimme emme sotkeneet me olimme sotkeneet emme olleet sotkeneet
te
Te
sotkitte
-"-
ette sotkeneet
ette sotkenut
te
Te
olitte sotkeneet
olitte sotkenut
ette olleet sotkeneet
ette olleet sotkenut
he sotkivat eivät sotkeneet he olivat sotkeneet eivät olleet sotkeneet
passiivi sotkettiin ei sotkettu passiivi oli sotkettu ei ollut sotkettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sotkisin en sotkisi minä olisin sotkenut en olisi sotkenut
sinä sotkisit et sotkisi sinä olisit sotkenut et olisi sotkenut
hän sotkisi ei sotkisi hän olisi sotkenut ei olisi sotkenut
me sotkisimme emme sotkisi me olisimme sotkeneet emme olisi sotkeneet
te
Te
sotkisitte
-"-
ette sotkisi
-"-
te
Te
olisitte sotkeneet
olisitte sotkenut
ette olisi sotkeneet
ette olisi sotkenut
he sotkisivat eivät sotkisi he olisivat sotkeneet eivät olisi sotkeneet
passiivi sotkettaisiin ei sotkettaisi passiivi olisi sotkettu ei olisi sotkettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sotkenen en sotkene minä lienen sotkenut en liene sotkenut
sinä sotkenet et sotkene sinä lienet sotkenut et liene sotkenut
hän sotkenee ei sotkene hän lienee sotkenut ei liene sotkenut
me sotkenemme emme sotkene me lienemme sotkeneet emme liene sotkeneet
te
Te
sotkenette
-"-
ette sotkene
-"-
te
Te
lienette sotkeneet
lienette sotkenut
ette liene sotkeneet
ette liene sotkenut
he sotkenevat eivät sotkene he lienevät sotkeneet eivät liene sotkeneet
passiivi sotkettaneen ei sotkettane passiivi lienee sotkettu ei liene sotkettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä sotke älä sotke sinä
hän sotkekoon älköön sotkeko hän olkoon sotkenut älköön olko sotkenut
me sotkekaamme älkäämme sotkeko me
te
Te
sotkekaa
-"-
älkää sotkeko
-"-
te
Te
he sotkekoot älkööt sotkeko he olkoot sotkeneet älkööt olko sotkeneet
passiivi sotkettakoon älköön sotkettako passiivi olkoon sotkettu älköön olko sotkettu

Nominaalimuodot Muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. sotkea preesens sotkeva sotkettava
pitkä 1. sotkeakseen1 perfekti sotkenut sotkettu
2. inessiivi sotkiessa2 sotkettaessa agentti sotkema4
instruktiivi sotkien kielteinen agentti sotkematon
3. inessiivi sotkemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi sotkemasta
illatiivi sotkemaan
adessiivi sotkemalla
abessiivi sotkematta
instruktiivi sotkeman sotkettaman
4. sotkeminen
5 sotkemaisillaan3