Liite:Verbitaivutus/suomi/suurentua

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo suurennu-
vahva vokaalivartalo suurentu-
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suurennun en suurennu minä olen suurentunut en ole suurentunut
sinä suurennut et suurennu sinä olet suurentunut et ole suurentunut
hän suurentuu ei suurennu hän on suurentunut ei ole suurentunut
me suurennumme emme suurennu me olemme suurentuneet emme ole suurentuneet
te
Te
suurennutte
-"-
ette suurennu
-"-
te
Te
olette suurentuneet
olette suurentunut
ette ole suurentuneet
ette ole suurentunut
he suurentuvat eivät suurennu he ovat suurentuneet eivät ole suurentuneet
passiivi suurennutaan ei suurennuta passiivi on suurennuttu ei ole suurennuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suurennuin en suurentunut minä olin suurentunut en ollut suurentunut
sinä suurennuit et suurentunut sinä olit suurentunut et ollut suurentunut
hän suurentui ei suurentunut hän oli suurentunut ei ollut suurentunut
me suurennuimme emme suurentuneet me olimme suurentuneet emme olleet suurentuneet
te
Te
suurennuitte
-"-
ette suurentuneet
ette suurentunut
te
Te
olitte suurentuneet
olitte suurentunut
ette olleet suurentuneet
ette olleet suurentunut
he suurentuivat eivät suurentuneet he olivat suurentuneet eivät olleet suurentuneet
passiivi suurennuttiin ei suurennuttu passiivi oli suurennuttu ei ollut suurennuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suurentuisin en suurentuisi minä olisin suurentunut en olisi suurentunut
sinä suurentuisit et suurentuisi sinä olisit suurentunut et olisi suurentunut
hän suurentuisi ei suurentuisi hän olisi suurentunut ei olisi suurentunut
me suurentuisimme emme suurentuisi me olisimme suurentuneet emme olisi suurentuneet
te
Te
suurentuisitte
-"-
ette suurentuisi
-"-
te
Te
olisitte suurentuneet
olisitte suurentunut
ette olisi suurentuneet
ette olisi suurentunut
he suurentuisivat eivät suurentuisi he olisivat suurentuneet eivät olisi suurentuneet
passiivi suurennuttaisiin ei suurennuttaisi passiivi olisi suurennuttu ei olisi suurennuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suurentunen en suurentune minä lienen suurentunut en liene suurentunut
sinä suurentunet et suurentune sinä lienet suurentunut et liene suurentunut
hän suurentunee ei suurentune hän lienee suurentunut ei liene suurentunut
me suurentunemme emme suurentune me lienemme suurentuneet emme liene suurentuneet
te
Te
suurentunette
-"-
ette suurentune
-"-
te
Te
lienette suurentuneet
lienette suurentunut
ette liene suurentuneet
ette liene suurentunut
he suurentunevat eivät suurentune he lienevät suurentuneet eivät liene suurentuneet
passiivi suurennuttaneen ei suurennuttane passiivi lienee suurennuttu ei liene suurennuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä suurennu älä suurennu sinä
hän suurentukoon älköön suurentuko hän olkoon suurentunut älköön olko suurentunut
me suurentukaamme älkäämme suurentuko me
te
Te
suurentukaa
-"-
älkää suurentuko
-"-
te
Te
he suurentukoot älkööt suurentuko he olkoot suurentuneet älkööt olko suurentuneet
passiivi suurennuttakoon älköön suurennuttako passiivi olkoon suurennuttu älköön olko suurennuttu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. suurentua preesens suurentuva suurennuttava
pitkä 1. suurentuakseen1 perfekti suurentunut suurennuttu
2. inessiivi suurentuessa2 suurennuttaessa agentti suurentuma4
instruktiivi suurentuen kielteinen agentti suurentumaton
3. inessiivi suurentumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi suurentumasta
illatiivi suurentumaan
adessiivi suurentumalla
abessiivi suurentumatta
instruktiivi suurentuman suurennuttaman
4. nominatiivi suurentuminen
partitiivi suurentumista
5 suurentumaisillaan3