Liite:Verbitaivutus/suomi/täristä

Vartalot
vokaalivartalo tärise-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo täris-

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tärisen en tärise minä olen tärissyt en ole tärissyt
sinä täriset et tärise sinä olet tärissyt et ole tärissyt
hän tärisee ei tärise hän on tärissyt ei ole tärissyt
me tärisemme emme tärise me olemme tärisseet emme ole tärisseet
te
Te
tärisette
-"-
ette tärise
-"-
te
Te
olette tärisseet
olette tärissyt
ette ole tärisseet
ette ole tärissyt
he tärisevät eivät tärise he ovat tärisseet eivät ole tärisseet
passiivi täristään ei täristä passiivi on täristy ei ole täristy
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tärisin en tärissyt minä olin tärissyt en ollut tärissyt
sinä tärisit et tärissyt sinä olit tärissyt et ollut tärissyt
hän tärisi ei tärissyt hän oli tärissyt ei ollut tärissyt
me tärisimme emme tärisseet me olimme tärisseet emme olleet tärisseet
te
Te
tärisitte
-"-
ette tärisseet
ette tärissyt
te
Te
olitte tärisseet
olitte tärissyt
ette olleet tärisseet
ette olleet tärissyt
he tärisivät eivät tärisseet he olivat tärisseet eivät olleet tärisseet
passiivi täristiin ei täristy passiivi oli täristy ei ollut täristy
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tärisisin en tärisisi minä olisin tärissyt en olisi tärissyt
sinä tärisisit et tärisisi sinä olisit tärissyt et olisi tärissyt
hän tärisisi ei tärisisi hän olisi tärissyt ei olisi tärissyt
me tärisisimme emme tärisisi me olisimme tärisseet emme olisi tärisseet
te
Te
tärisisitte
-"-
ette tärisisi
-"-
te
Te
olisitte tärisseet
olisitte tärissyt
ette olisi tärisseet
ette olisi tärissyt
he tärisisivät eivät tärisisi he olisivat tärisseet eivät olisi tärisseet
passiivi täristäisiin ei täristäisi passiivi olisi täristy ei olisi täristy
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tärissen en tärisse minä lienen tärissyt en liene tärissyt
sinä tärisset et tärisse sinä lienet tärissyt et liene tärissyt
hän tärissee ei tärisse hän lienee tärissyt ei liene tärissyt
me tärissemme emme tärisse me lienemme tärisseet emme liene tärisseet
te
Te
tärissette
-"-
ette tärisse
-"-
te
Te
lienette tärisseet
lienette tärissyt
ette liene tärisseet
ette liene tärissyt
he tärissevät eivät tärisse he lienevät tärisseet eivät liene tärisseet
passiivi täristäneen ei täristäne passiivi lienee täristy ei liene täristy
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä tärise älä tärise sinä
hän tärisköön älköön täriskö hän olkoon tärissyt älköön olko tärissyt
me täriskäämme älkäämme täriskö me
te
Te
täriskää
-"-
älkää täriskö
-"-
te
Te
he täriskööt älkööt täriskö he olkoot tärisseet älkööt olko tärisseet
passiivi täristäköön älköön täristäkö passiivi olkoon täristy älköön olko täristy

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. täristä preesens tärisevä täristävä
pitkä 1. täristäkseen1 perfekti tärissyt täristy
2. inessiivi täristessä2 täristäessä agentti tärisemä4
instruktiivi täristen kielteinen agentti tärisemätön
3. inessiivi tärisemässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi tärisemästä
illatiivi tärisemään
adessiivi tärisemällä
abessiivi tärisemättä
instruktiivi tärisemän täristämän
4. nominatiivi täriseminen
partitiivi tärisemistä
5 tärisemäisillään3