Liite:Verbitaivutus/suomi/tallata

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tallaan en tallaa minä olen tallannut en ole tallannut
sinä tallaat et tallaa sinä olet tallannut et ole tallannut
hän tallaa ei tallaa hän on tallannut ei ole tallannut
me tallaamme emme tallaa me olemme tallanneet emme ole tallanneet
te
Te
tallaatte
-"-
ette tallaa
-"-
te
Te
olette tallanneet
olette tallannut
ette ole tallanneet
ette ole tallannut
he tallaavat eivät tallaa he ovat tallanneet eivät ole tallanneet
passiivi tallataan ei tallata passiivi on tallattu ei ole tallattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tallasin en tallannut minä olin tallannut en ollut tallannut
sinä tallasit et tallannut sinä olit tallannut et ollut tallannut
hän tallasi ei tallannut hän oli tallannut ei ollut tallannut
me tallasimme emme tallanneet me olimme tallanneet emme olleet tallanneet
te
Te
tallasitte
-"-
ette tallanneet
ette tallannut
te
Te
olitte tallanneet
olitte tallannut
ette olleet tallanneet
ette olleet tallannut
he tallasivat eivät tallanneet he olivat tallanneet eivät olleet tallanneet
passiivi tallattiin ei tallattu passiivi oli tallattu ei ollut tallattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tallaisin en tallaisi minä olisin tallannut en olisi tallannut
sinä tallaisit et tallaisi sinä olisit tallannut et olisi tallannut
hän tallaisi ei tallaisi hän olisi tallannut ei olisi tallannut
me tallaisimme emme tallaisi me olisimme tallanneet emme olisi tallanneet
te
Te
tallaisitte
-"-
ette tallaisi
-"-
te
Te
olisitte tallanneet
olisitte tallannut
ette olisi tallanneet
ette olisi tallannut
he tallaisivat eivät tallaisi he olisivat tallanneet eivät olisi tallanneet
passiivi tallattaisiin ei tallattaisi passiivi olisi tallattu ei olisi tallattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tallannen en tallanne minä lienen tallannut en liene tallannut
sinä tallannet et tallanne sinä lienet tallannut et liene tallannut
hän tallannee ei tallanne hän lienee tallannut ei liene tallannut
me tallannemme emme tallanne me lienemme tallanneet emme liene tallanneet
te
Te
tallannette
-"-
ette tallanne
-"-
te
Te
lienette tallanneet
lienette tallannut
ette liene tallanneet
ette liene tallannut
he tallannevat eivät tallanne he lienevät tallanneet eivät liene tallanneet
passiivi tallattaneen ei tallattane passiivi lienee tallattu ei liene tallattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä tallaa älä tallaa sinä
hän tallatkoon älköön tallatko hän olkoon tallannut älköön olko tallannut
me tallatkaamme älkäämme tallatko me
te
Te
tallatkaa
-"-
älkää tallatko
-"-
te
Te
he tallatkoot älkööt tallatko he olkoot tallanneet älkööt olko tallanneet
passiivi tallattakoon älköön tallattako passiivi olkoon tallattu älköön olko tallattu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. tallata preesens tallaava tallattava
pitkä 1. tallatakseen1 perfekti tallannut tallattu
2. inessiivi tallatessa2 tallattaessa agentti tallaama4
instruktiivi tallaten kielteinen agentti tallaamaton
3. inessiivi tallaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi tallaamasta
illatiivi tallaamaan
adessiivi tallaamalla
abessiivi tallaamatta
instruktiivi tallaaman tallattaman
4. nominatiivi tallaaminen
partitiivi tallaamista
5 tallaamaisillaan3