Liite:Verbitaivutus/suomi/tarjoutua

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tarjoudun en tarjoudu minä olen tarjoutunut en ole tarjoutunut
sinä tarjoudut et tarjoudu sinä olet tarjoutunut et ole tarjoutunut
hän tarjoutuu ei tarjoudu hän on tarjoutunut ei ole tarjoutunut
me tarjoudumme emme tarjoudu me olemme tarjoutuneet emme ole tarjoutuneet
te
Te
tarjoudutte
-"-
ette tarjoudu
-"-
te
Te
olette tarjoutuneet
olette tarjoutunut
ette ole tarjoutuneet
ette ole tarjoutunut
he tarjoutuvat eivät tarjoudu he ovat tarjoutuneet eivät ole tarjoutuneet
passiivi tarjoudutaan ei tarjouduta passiivi on tarjouduttu ei ole tarjouduttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tarjouduin en tarjoutunut minä olin tarjoutunut en ollut tarjoutunut
sinä tarjouduit et tarjoutunut sinä olit tarjoutunut et ollut tarjoutunut
hän tarjoutui ei tarjoutunut hän oli tarjoutunut ei ollut tarjoutunut
me tarjouduimme emme tarjoutuneet me olimme tarjoutuneet emme olleet tarjoutuneet
te
Te
tarjouduitte
-"-
ette tarjoutuneet
ette tarjoutunut
te
Te
olitte tarjoutuneet
olitte tarjoutunut
ette olleet tarjoutuneet
ette olleet tarjoutunut
he tarjoutuivat eivät tarjoutuneet he olivat tarjoutuneet eivät olleet tarjoutuneet
passiivi tarjouduttiin ei tarjouduttu passiivi oli tarjouduttu ei ollut tarjouduttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tarjoutuisin en tarjoutuisi minä olisin tarjoutunut en olisi tarjoutunut
sinä tarjoutuisit et tarjoutuisi sinä olisit tarjoutunut et olisi tarjoutunut
hän tarjoutuisi ei tarjoutuisi hän olisi tarjoutunut ei olisi tarjoutunut
me tarjoutuisimme emme tarjoutuisi me olisimme tarjoutuneet emme olisi tarjoutuneet
te
Te
tarjoutuisitte
-"-
ette tarjoutuisi
-"-
te
Te
olisitte tarjoutuneet
olisitte tarjoutunut
ette olisi tarjoutuneet
ette olisi tarjoutunut
he tarjoutuisivat eivät tarjoutuisi he olisivat tarjoutuneet eivät olisi tarjoutuneet
passiivi tarjouduttaisiin ei tarjouduttaisi passiivi olisi tarjouduttu ei olisi tarjouduttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tarjoutunen en tarjoutune minä lienen tarjoutunut en liene tarjoutunut
sinä tarjoutunet et tarjoutune sinä lienet tarjoutunut et liene tarjoutunut
hän tarjoutunee ei tarjoutune hän lienee tarjoutunut ei liene tarjoutunut
me tarjoutunemme emme tarjoutune me lienemme tarjoutuneet emme liene tarjoutuneet
te
Te
tarjoutunette
-"-
ette tarjoutune
-"-
te
Te
lienette tarjoutuneet
lienette tarjoutunut
ette liene tarjoutuneet
ette liene tarjoutunut
he tarjoutunevat eivät tarjoutune he lienevät tarjoutuneet eivät liene tarjoutuneet
passiivi tarjouduttaneen ei tarjouduttane passiivi lienee tarjouduttu ei liene tarjouduttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä tarjoudu älä tarjoudu sinä
hän tarjoutukoon älköön tarjoutuko hän olkoon tarjoutunut älköön olko tarjoutunut
me tarjoutukaamme älkäämme tarjoutuko me
te
Te
tarjoutukaa
-"-
älkää tarjoutuko
-"-
te
Te
he tarjoutukoot älkööt tarjoutuko he olkoot tarjoutuneet älkööt olko tarjoutuneet
passiivi tarjouduttakoon älköön tarjouduttako passiivi olkoon tarjouduttu älköön olko tarjouduttu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. tarjoutua preesens tarjoutuva tarjouduttava
pitkä 1. tarjoutuakseen1 perfekti tarjoutunut tarjouduttu
2. inessiivi tarjoutuessa2 tarjouduttaessa agentti tarjoutuma4
instruktiivi tarjoutuen kielteinen agentti tarjoutumaton
3. inessiivi tarjoutumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi tarjoutumasta
illatiivi tarjoutumaan
adessiivi tarjoutumalla
abessiivi tarjoutumatta
instruktiivi tarjoutuman tarjouduttaman
4. nominatiivi tarjoutuminen
partitiivi tarjoutumista
5 tarjoutumaisillaan3