Liite:Verbitaivutus/suomi/tarkastella

Vartalot
vokaalivartalo tarkastele-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo tarkastel-

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tarkastelen en tarkastele minä olen tarkastellut en ole tarkastellut
sinä tarkastelet et tarkastele sinä olet tarkastellut et ole tarkastellut
hän tarkastelee ei tarkastele hän on tarkastellut ei ole tarkastellut
me tarkastelemme emme tarkastele me olemme tarkastelleet emme ole tarkastelleet
te
Te
tarkastelette
-"-
ette tarkastele
-"-
te
Te
olette tarkastelleet
olette tarkastellut
ette ole tarkastelleet
ette ole tarkastellut
he tarkastelevat eivät tarkastele he ovat tarkastelleet eivät ole tarkastelleet
passiivi tarkastellaan ei tarkastella passiivi on tarkasteltu ei ole tarkasteltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tarkastelin en tarkastellut minä olin tarkastellut en ollut tarkastellut
sinä tarkastelit et tarkastellut sinä olit tarkastellut et ollut tarkastellut
hän tarkasteli ei tarkastellut hän oli tarkastellut ei ollut tarkastellut
me tarkastelimme emme tarkastelleet me olimme tarkastelleet emme olleet tarkastelleet
te
Te
tarkastelitte
-"-
ette tarkastelleet
ette tarkastellut
te
Te
olitte tarkastelleet
olitte tarkastellut
ette olleet tarkastelleet
ette olleet tarkastellut
he tarkastelivat eivät tarkastelleet he olivat tarkastelleet eivät olleet tarkastelleet
passiivi tarkasteltiin ei tarkasteltu passiivi oli tarkasteltu ei ollut tarkasteltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tarkastelisin en tarkastelisi minä olisin tarkastellut en olisi tarkastellut
sinä tarkastelisit et tarkastelisi sinä olisit tarkastellut et olisi tarkastellut
hän tarkastelisi ei tarkastelisi hän olisi tarkastellut ei olisi tarkastellut
me tarkastelisimme emme tarkastelisi me olisimme tarkastelleet emme olisi tarkastelleet
te
Te
tarkastelisitte
-"-
ette tarkastelisi
-"-
te
Te
olisitte tarkastelleet
olisitte tarkastellut
ette olisi tarkastelleet
ette olisi tarkastellut
he tarkastelisivat eivät tarkastelisi he olisivat tarkastelleet eivät olisi tarkastelleet
passiivi tarkasteltaisiin ei tarkasteltaisi passiivi olisi tarkasteltu ei olisi tarkasteltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tarkastellen en tarkastelle minä lienen tarkastellut en liene tarkastellut
sinä tarkastellet et tarkastelle sinä lienet tarkastellut et liene tarkastellut
hän tarkastellee ei tarkastelle hän lienee tarkastellut ei liene tarkastellut
me tarkastellemme emme tarkastelle me lienemme tarkastelleet emme liene tarkastelleet
te
Te
tarkastellette
-"-
ette tarkastelle
-"-
te
Te
lienette tarkastelleet
lienette tarkastellut
ette liene tarkastelleet
ette liene tarkastellut
he tarkastellevat eivät tarkastelle he lienevät tarkastelleet eivät liene tarkastelleet
passiivi tarkasteltaneen ei tarkasteltane passiivi lienee tarkasteltu ei liene tarkasteltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä tarkastele älä tarkastele sinä
hän tarkastelkoon älköön tarkastelko hän olkoon tarkastellut älköön olko tarkastellut
me tarkastelkaamme älkäämme tarkastelko me
te
Te
tarkastelkaa
-"-
älkää tarkastelko
-"-
te
Te
he tarkastelkoot älkööt tarkastelko he olkoot tarkastelleet älkööt olko tarkastelleet
passiivi tarkasteltakoon älköön tarkasteltako passiivi olkoon tarkasteltu älköön olko tarkasteltu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. tarkastella preesens tarkasteleva tarkasteltava
pitkä 1. tarkastellakseen1 perfekti tarkastellut tarkasteltu
2. inessiivi tarkastellessa2 tarkasteltaessa agentti tarkastelema4
instruktiivi tarkastellen kielteinen agentti tarkastelematon
3. inessiivi tarkastelemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. isoisän rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi tarkastelemasta
illatiivi tarkastelemaan
adessiivi tarkastelemalla
abessiivi tarkastelematta
instruktiivi tarkasteleman tarkasteltaman
4. tarkasteleminen
5 tarkastelemaisillaan3