Liite:Verbitaivutus/suomi/teloittaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo teloita-
vahva vokaalivartalo teloitta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä teloitan en teloita minä olen teloittanut en ole teloittanut
sinä teloitat et teloita sinä olet teloittanut et ole teloittanut
hän teloittaa ei teloita hän on teloittanut ei ole teloittanut
me teloitamme emme teloita me olemme teloittaneet emme ole teloittaneet
te
Te
teloitatte
-"-
ette teloita
-"-
te
Te
olette teloittaneet
olette teloittanut
ette ole teloittaneet
ette ole teloittanut
he teloittavat eivät teloita he ovat teloittaneet eivät ole teloittaneet
passiivi teloitetaan ei teloiteta passiivi on teloitettu ei ole teloitettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä teloitin en teloittanut minä olin teloittanut en ollut teloittanut
sinä teloitit et teloittanut sinä olit teloittanut et ollut teloittanut
hän teloitti ei teloittanut hän oli teloittanut ei ollut teloittanut
me teloitimme emme teloittaneet me olimme teloittaneet emme olleet teloittaneet
te
Te
teloititte
-"-
ette teloittaneet
ette teloittanut
te
Te
olitte teloittaneet
olitte teloittanut
ette olleet teloittaneet
ette olleet teloittanut
he teloittivat eivät teloittaneet he olivat teloittaneet eivät olleet teloittaneet
passiivi teloitettiin ei teloitettu passiivi oli teloitettu ei ollut teloitettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä teloittaisin en teloittaisi minä olisin teloittanut en olisi teloittanut
sinä teloittaisit et teloittaisi sinä olisit teloittanut et olisi teloittanut
hän teloittaisi ei teloittaisi hän olisi teloittanut ei olisi teloittanut
me teloittaisimme emme teloittaisi me olisimme teloittaneet emme olisi teloittaneet
te
Te
teloittaisitte
-"-
ette teloittaisi
-"-
te
Te
olisitte teloittaneet
olisitte teloittanut
ette olisi teloittaneet
ette olisi teloittanut
he teloittaisivat eivät teloittaisi he olisivat teloittaneet eivät olisi teloittaneet
passiivi teloitettaisiin ei teloitettaisi passiivi olisi teloitettu ei olisi teloitettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä teloittanen en teloittane minä lienen teloittanut en liene teloittanut
sinä teloittanet et teloittane sinä lienet teloittanut et liene teloittanut
hän teloittanee ei teloittane hän lienee teloittanut ei liene teloittanut
me teloittanemme emme teloittane me lienemme teloittaneet emme liene teloittaneet
te
Te
teloittanette
-"-
ette teloittane
-"-
te
Te
lienette teloittaneet
lienette teloittanut
ette liene teloittaneet
ette liene teloittanut
he teloittanevat eivät teloittane he lienevät teloittaneet eivät liene teloittaneet
passiivi teloitettaneen ei teloitettane passiivi lienee teloitettu ei liene teloitettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä teloita älä teloita sinä
hän teloittakoon älköön teloittako hän olkoon teloittanut älköön olko teloittanut
me teloittakaamme älkäämme teloittako me
te
Te
teloittakaa
-"-
älkää teloittako
-"-
te
Te
he teloittakoot älkööt teloittako he olkoot teloittaneet älkööt olko teloittaneet
passiivi teloitettakoon älköön teloitettako passiivi olkoon teloitettu älköön olko teloitettu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. teloittaa preesens teloittava teloitettava
pitkä 1. teloittaakseen1 perfekti teloittanut teloitettu
2. inessiivi teloittaessa2 teloitettaessa agentti teloittama4
instruktiivi teloittaen kielteinen agentti teloittamaton
3. inessiivi teloittamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi teloittamasta
illatiivi teloittamaan
adessiivi teloittamalla
abessiivi teloittamatta
instruktiivi teloittaman teloitettaman
4. teloittaminen
5 teloittamaisillaan3