Liite:Verbitaivutus/suomi/tippua

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo tipu-
vahva vokaalivartalo tippu-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tipun en tipu minä olen tippunut en ole tippunut
sinä tiput et tipu sinä olet tippunut et ole tippunut
hän tippuu ei tipu hän on tippunut ei ole tippunut
me tipumme emme tipu me olemme tippuneet emme ole tippuneet
te
Te
tiputte
-"-
ette tipu
-"-
te
Te
olette tippuneet
olette tippunut
ette ole tippuneet
ette ole tippunut
he tippuvat eivät tipu he ovat tippuneet eivät ole tippuneet
passiivi tiputaan ei tiputa passiivi on tiputtu ei ole tiputtu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tipuin en tippunut minä olin tippunut en ollut tippunut
sinä tipuit et tippunut sinä olit tippunut et ollut tippunut
hän tippui ei tippunut hän oli tippunut ei ollut tippunut
me tipuimme emme tippuneet me olimme tippuneet emme olleet tippuneet
te
Te
tipuitte
-"-
ette tippuneet
ette tippunut
te
Te
olitte tippuneet
olitte tippunut
ette olleet tippuneet
ette olleet tippunut
he tippuivat eivät tippuneet he olivat tippuneet eivät olleet tippuneet
passiivi tiputtiin ei tiputtu passiivi oli tiputtu ei ollut tiputtu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tippuisin en tippuisi minä olisin tippunut en olisi tippunut
sinä tippuisit et tippuisi sinä olisit tippunut et olisi tippunut
hän tippuisi ei tippuisi hän olisi tippunut ei olisi tippunut
me tippuisimme emme tippuisi me olisimme tippuneet emme olisi tippuneet
te
Te
tippuisitte
-"-
ette tippuisi
-"-
te
Te
olisitte tippuneet
olisitte tippunut
ette olisi tippuneet
ette olisi tippunut
he tippuisivat eivät tippuisi he olisivat tippuneet eivät olisi tippuneet
passiivi tiputtaisiin ei tiputtaisi passiivi olisi tiputtu ei olisi tiputtu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tippunen en tippune minä lienen tippunut en liene tippunut
sinä tippunet et tippune sinä lienet tippunut et liene tippunut
hän tippunee ei tippune hän lienee tippunut ei liene tippunut
me tippunemme emme tippune me lienemme tippuneet emme liene tippuneet
te
Te
tippunette
-"-
ette tippune
-"-
te
Te
lienette tippuneet
lienette tippunut
ette liene tippuneet
ette liene tippunut
he tippunevat eivät tippune he lienevät tippuneet eivät liene tippuneet
passiivi tiputtaneen ei tiputtane passiivi lienee tiputtu ei liene tiputtu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä tipu älä tipu sinä
hän tippukoon älköön tippuko hän olkoon tippunut älköön olko tippunut
me tippukaamme älkäämme tippuko me
te
Te
tippukaa
-"-
älkää tippuko
-"-
te
Te
he tippukoot älkööt tippuko he olkoot tippuneet älkööt olko tippuneet
passiivi tiputtakoon älköön tiputtako passiivi olkoon tiputtu älköön olko tiputtu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. tippua preesens tippuva tiputtava
pitkä 1. tippuakseen1 perfekti tippunut tiputtu
2. inessiivi tippuessa2 tiputtaessa agentti tippuma4
instruktiivi tippuen kielteinen agentti tippumaton
3. inessiivi tippumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi tippumasta
illatiivi tippumaan
adessiivi tippumalla
abessiivi tippumatta
instruktiivi tippuman tiputtaman
4. tippuminen
5 tippumaisillaan3