Liite:Verbitaivutus/suomi/tunnistaa

Vartalot
vokaalivartalo tunnista-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tunnistan en tunnista minä olen tunnistanut en ole tunnistanut
sinä tunnistat et tunnista sinä olet tunnistanut et ole tunnistanut
hän tunnistaa ei tunnista hän on tunnistanut ei ole tunnistanut
me tunnistamme emme tunnista me olemme tunnistaneet emme ole tunnistaneet
te
Te
tunnistatte
-"-
ette tunnista
-"-
te
Te
olette tunnistaneet
olette tunnistanut
ette ole tunnistaneet
ette ole tunnistanut
he tunnistavat eivät tunnista he ovat tunnistaneet eivät ole tunnistaneet
passiivi tunnistetaan ei tunnisteta passiivi on tunnistettu ei ole tunnistettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tunnistin en tunnistanut minä olin tunnistanut en ollut tunnistanut
sinä tunnistit et tunnistanut sinä olit tunnistanut et ollut tunnistanut
hän tunnisti ei tunnistanut hän oli tunnistanut ei ollut tunnistanut
me tunnistimme emme tunnistaneet me olimme tunnistaneet emme olleet tunnistaneet
te
Te
tunnistitte
-"-
ette tunnistaneet
ette tunnistanut
te
Te
olitte tunnistaneet
olitte tunnistanut
ette olleet tunnistaneet
ette olleet tunnistanut
he tunnistivat eivät tunnistaneet he olivat tunnistaneet eivät olleet tunnistaneet
passiivi tunnistettiin ei tunnistettu passiivi oli tunnistettu ei ollut tunnistettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tunnistaisin en tunnistaisi minä olisin tunnistanut en olisi tunnistanut
sinä tunnistaisit et tunnistaisi sinä olisit tunnistanut et olisi tunnistanut
hän tunnistaisi ei tunnistaisi hän olisi tunnistanut ei olisi tunnistanut
me tunnistaisimme emme tunnistaisi me olisimme tunnistaneet emme olisi tunnistaneet
te
Te
tunnistaisitte
-"-
ette tunnistaisi
-"-
te
Te
olisitte tunnistaneet
olisitte tunnistanut
ette olisi tunnistaneet
ette olisi tunnistanut
he tunnistaisivat eivät tunnistaisi he olisivat tunnistaneet eivät olisi tunnistaneet
passiivi tunnistettaisiin ei tunnistettaisi passiivi olisi tunnistettu ei olisi tunnistettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tunnistanen en tunnistane minä lienen tunnistanut en liene tunnistanut
sinä tunnistanet et tunnistane sinä lienet tunnistanut et liene tunnistanut
hän tunnistanee ei tunnistane hän lienee tunnistanut ei liene tunnistanut
me tunnistanemme emme tunnistane me lienemme tunnistaneet emme liene tunnistaneet
te
Te
tunnistanette
-"-
ette tunnistane
-"-
te
Te
lienette tunnistaneet
lienette tunnistanut
ette liene tunnistaneet
ette liene tunnistanut
he tunnistanevat eivät tunnistane he lienevät tunnistaneet eivät liene tunnistaneet
passiivi tunnistettaneen ei tunnistettane passiivi lienee tunnistettu ei liene tunnistettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä tunnista älä tunnista sinä
hän tunnistakoon älköön tunnistako hän olkoon tunnistanut älköön olko tunnistanut
me tunnistakaamme älkäämme tunnistako me
te
Te
tunnistakaa
-"-
älkää tunnistako
-"-
te
Te
he tunnistakoot älkööt tunnistako he olkoot tunnistaneet älkööt olko tunnistaneet
passiivi tunnistettakoon älköön tunnistettako passiivi olkoon tunnistettu älköön olko tunnistettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. tunnistaa preesens tunnistava tunnistettava
pitkä 1. tunnistaakseen1 perfekti tunnistanut tunnistettu
2. inessiivi tunnistaessa2 tunnistettaessa agentti tunnistama4
instruktiivi tunnistaen kielteinen agentti tunnistamaton
3. inessiivi tunnistamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi tunnistamasta
illatiivi tunnistamaan
adessiivi tunnistamalla
abessiivi tunnistamatta
instruktiivi tunnistaman tunnistettaman
4. nominatiivi tunnistaminen
partitiivi tunnistamista
5 tunnistamaisillaan3