Liite:Verbitaivutus/suomi/vääristyä

Vartalot
vokaalivartalo vääristy-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vääristyn en vääristy minä olen vääristynyt en ole vääristynyt
sinä vääristyt et vääristy sinä olet vääristynyt et ole vääristynyt
hän vääristyy ei vääristy hän on vääristynyt ei ole vääristynyt
me vääristymme emme vääristy me olemme vääristyneet emme ole vääristyneet
te
Te
vääristytte
-"-
ette vääristy
-"-
te
Te
olette vääristyneet
olette vääristynyt
ette ole vääristyneet
ette ole vääristynyt
he vääristyvät eivät vääristy he ovat vääristyneet eivät ole vääristyneet
passiivi vääristytään ei vääristytä passiivi on vääristytty ei ole vääristytty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vääristyin en vääristynyt minä olin vääristynyt en ollut vääristynyt
sinä vääristyit et vääristynyt sinä olit vääristynyt et ollut vääristynyt
hän vääristyi ei vääristynyt hän oli vääristynyt ei ollut vääristynyt
me vääristyimme emme vääristyneet me olimme vääristyneet emme olleet vääristyneet
te
Te
vääristyitte
-"-
ette vääristyneet
ette vääristynyt
te
Te
olitte vääristyneet
olitte vääristynyt
ette olleet vääristyneet
ette olleet vääristynyt
he vääristyivät eivät vääristyneet he olivat vääristyneet eivät olleet vääristyneet
passiivi vääristyttiin ei vääristytty passiivi oli vääristytty ei ollut vääristytty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vääristyisin en vääristyisi minä olisin vääristynyt en olisi vääristynyt
sinä vääristyisit et vääristyisi sinä olisit vääristynyt et olisi vääristynyt
hän vääristyisi ei vääristyisi hän olisi vääristynyt ei olisi vääristynyt
me vääristyisimme emme vääristyisi me olisimme vääristyneet emme olisi vääristyneet
te
Te
vääristyisitte
-"-
ette vääristyisi
-"-
te
Te
olisitte vääristyneet
olisitte vääristynyt
ette olisi vääristyneet
ette olisi vääristynyt
he vääristyisivät eivät vääristyisi he olisivat vääristyneet eivät olisi vääristyneet
passiivi vääristyttäisiin ei vääristyttäisi passiivi olisi vääristytty ei olisi vääristytty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vääristynen en vääristyne minä lienen vääristynyt en liene vääristynyt
sinä vääristynet et vääristyne sinä lienet vääristynyt et liene vääristynyt
hän vääristynee ei vääristyne hän lienee vääristynyt ei liene vääristynyt
me vääristynemme emme vääristyne me lienemme vääristyneet emme liene vääristyneet
te
Te
vääristynette
-"-
ette vääristyne
-"-
te
Te
lienette vääristyneet
lienette vääristynyt
ette liene vääristyneet
ette liene vääristynyt
he vääristynevät eivät vääristyne he lienevät vääristyneet eivät liene vääristyneet
passiivi vääristyttäneen ei vääristyttäne passiivi lienee vääristytty ei liene vääristytty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä vääristy älä vääristy sinä
hän vääristyköön älköön vääristykö hän olkoon vääristynyt älköön olko vääristynyt
me vääristykäämme älkäämme vääristykö me
te
Te
vääristykää
-"-
älkää vääristykö
-"-
te
Te
he vääristykööt älkööt vääristykö he olkoot vääristyneet älkööt olko vääristyneet
passiivi vääristyttäköön älköön vääristyttäkö passiivi olkoon vääristytty älköön olko vääristytty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. vääristyä preesens vääristyvä vääristyttävä
pitkä 1. vääristyäkseen1 perfekti vääristynyt vääristytty
2. inessiivi vääristyessä2 vääristyttäessä agentti vääristymä4
instruktiivi vääristyen kielteinen agentti vääristymätön
3. inessiivi vääristymässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi vääristymästä
illatiivi vääristymään
adessiivi vääristymällä
abessiivi vääristymättä
instruktiivi vääristymän vääristyttämän
4. nominatiivi vääristyminen
partitiivi vääristymistä
5 vääristymäisillään3