Liite:Verbitaivutus/suomi/vaeltaa

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vaellan en vaella minä olen vaeltanut en ole vaeltanut
sinä vaellat et vaella sinä olet vaeltanut et ole vaeltanut
hän vaeltaa ei vaella hän on vaeltanut ei ole vaeltanut
me vaellamme emme vaella me olemme vaeltaneet emme ole vaeltaneet
te
Te
vaellatte
-"-
ette vaella
-"-
te
Te
olette vaeltaneet
olette vaeltanut
ette ole vaeltaneet
ette ole vaeltanut
he vaeltavat eivät vaella he ovat vaeltaneet eivät ole vaeltaneet
passiivi vaelletaan ei vaelleta passiivi on vaellettu ei ole vaellettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vaelsin en vaeltanut minä olin vaeltanut en ollut vaeltanut
sinä vaelsit et vaeltanut sinä olit vaeltanut et ollut vaeltanut
hän vaelsi ei vaeltanut hän oli vaeltanut ei ollut vaeltanut
me vaelsimme emme vaeltaneet me olimme vaeltaneet emme olleet vaeltaneet
te
Te
vaelsitte
-"-
ette vaeltaneet
ette vaeltanut
te
Te
olitte vaeltaneet
olitte vaeltanut
ette olleet vaeltaneet
ette olleet vaeltanut
he vaelsivat eivät vaeltaneet he olivat vaeltaneet eivät olleet vaeltaneet
passiivi vaellettiin ei vaellettu passiivi oli vaellettu ei ollut vaellettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vaeltaisin en vaeltaisi minä olisin vaeltanut en olisi vaeltanut
sinä vaeltaisit et vaeltaisi sinä olisit vaeltanut et olisi vaeltanut
hän vaeltaisi ei vaeltaisi hän olisi vaeltanut ei olisi vaeltanut
me vaeltaisimme emme vaeltaisi me olisimme vaeltaneet emme olisi vaeltaneet
te
Te
vaeltaisitte
-"-
ette vaeltaisi
-"-
te
Te
olisitte vaeltaneet
olisitte vaeltanut
ette olisi vaeltaneet
ette olisi vaeltanut
he vaeltaisivat eivät vaeltaisi he olisivat vaeltaneet eivät olisi vaeltaneet
passiivi vaellettaisiin ei vaellettaisi passiivi olisi vaellettu ei olisi vaellettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vaeltanen en vaeltane minä lienen vaeltanut en liene vaeltanut
sinä vaeltanet et vaeltane sinä lienet vaeltanut et liene vaeltanut
hän vaeltanee ei vaeltane hän lienee vaeltanut ei liene vaeltanut
me vaeltanemme emme vaeltane me lienemme vaeltaneet emme liene vaeltaneet
te
Te
vaeltanette
-"-
ette vaeltane
-"-
te
Te
lienette vaeltaneet
lienette vaeltanut
ette liene vaeltaneet
ette liene vaeltanut
he vaeltanevat eivät vaeltane he lienevät vaeltaneet eivät liene vaeltaneet
passiivi vaellettaneen ei vaellettane passiivi lienee vaellettu ei liene vaellettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä vaella älä vaella sinä
hän vaeltakoon älköön vaeltako hän olkoon vaeltanut älköön olko vaeltanut
me vaeltakaamme älkäämme vaeltako me
te
Te
vaeltakaa
-"-
älkää vaeltako
-"-
te
Te
he vaeltakoot älkööt vaeltako he olkoot vaeltaneet älkööt olko vaeltaneet
passiivi vaellettakoon älköön vaellettako passiivi olkoon vaellettu älköön olko vaellettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. vaeltaa preesens vaeltava vaellettava
pitkä 1. vaeltaakseen1 perfekti vaeltanut vaellettu
2. inessiivi vaeltaessa2 vaellettaessa agentti vaeltama4
instruktiivi vaeltaen kielteinen agentti vaeltamaton
3. inessiivi vaeltamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi vaeltamasta
illatiivi vaeltamaan
adessiivi vaeltamalla
abessiivi vaeltamatta
instruktiivi vaeltaman vaellettaman
4. nominatiivi vaeltaminen
partitiivi vaeltamista
5 vaeltamaisillaan3