Liite:Verbitaivutus/suomi/vallata

Vartalot
vokaalivartalo valtaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo vallat-

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä valtaan en valtaa minä olen vallannut en ole vallannut
sinä valtaat et valtaa sinä olet vallannut et ole vallannut
hän valtaa ei valtaa hän on vallannut ei ole vallannut
me valtaamme emme valtaa me olemme vallanneet emme ole vallanneet
te
Te
valtaatte
-"-
ette valtaa
-"-
te
Te
olette vallanneet
olette vallannut
ette ole vallanneet
ette ole vallannut
he valtaavat eivät valtaa he ovat vallanneet eivät ole vallanneet
passiivi vallataan ei vallata passiivi on vallattu ei ole vallattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä valtasin en vallannut minä olin vallannut en ollut vallannut
sinä valtasit et vallannut sinä olit vallannut et ollut vallannut
hän valtasi ei vallannut hän oli vallannut ei ollut vallannut
me valtasimme emme vallanneet me olimme vallanneet emme olleet vallanneet
te
Te
valtasitte
-"-
ette vallanneet
ette vallannut
te
Te
olitte vallanneet
olitte vallannut
ette olleet vallanneet
ette olleet vallannut
he valtasivat eivät vallanneet he olivat vallanneet eivät olleet vallanneet
passiivi vallattiin ei vallattu passiivi oli vallattu ei ollut vallattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä valtaisin en valtaisi minä olisin vallannut en olisi vallannut
sinä valtaisit et valtaisi sinä olisit vallannut et olisi vallannut
hän valtaisi ei valtaisi hän olisi vallannut ei olisi vallannut
me valtaisimme emme valtaisi me olisimme vallanneet emme olisi vallanneet
te
Te
valtaisitte
-"-
ette valtaisi
-"-
te
Te
olisitte vallanneet
olisitte vallannut
ette olisi vallanneet
ette olisi vallannut
he valtaisivat eivät valtaisi he olisivat vallanneet eivät olisi vallanneet
passiivi vallattaisiin ei vallattaisi passiivi olisi vallattu ei olisi vallattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vallannen en vallanne minä lienen vallannut en liene vallannut
sinä vallannet et vallanne sinä lienet vallannut et liene vallannut
hän vallannee ei vallanne hän lienee vallannut ei liene vallannut
me vallannemme emme vallanne me lienemme vallanneet emme liene vallanneet
te
Te
vallannette
-"-
ette vallanne
-"-
te
Te
lienette vallanneet
lienette vallannut
ette liene vallanneet
ette liene vallannut
he vallannevat eivät vallanne he lienevät vallanneet eivät liene vallanneet
passiivi vallattaneen ei vallattane passiivi lienee vallattu ei liene vallattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä valtaa älä valtaa sinä
hän vallatkoon älköön vallatko hän olkoon vallannut älköön olko vallannut
me vallatkaamme älkäämme vallatko me
te
Te
vallatkaa
-"-
älkää vallatko
-"-
te
Te
he vallatkoot älkööt vallatko he olkoot vallanneet älkööt olko vallanneet
passiivi vallattakoon älköön vallattako passiivi olkoon vallattu älköön olko vallattu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. vallata preesens valtaava vallattava
pitkä 1. vallatakseen1 perfekti vallannut vallattu
2. inessiivi vallatessa2 vallattaessa agentti valtaama4
instruktiivi vallaten kielteinen agentti valtaamaton
3. inessiivi valtaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi valtaamasta
illatiivi valtaamaan
adessiivi valtaamalla
abessiivi valtaamatta
instruktiivi valtaaman vallattaman
4. valtaaminen
5 valtaamaisillaan3