Liite:Verbitaivutus/suomi/vartioida

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vartioin en vartioi minä olen vartioinut en ole vartioinut
sinä vartioit et vartioi sinä olet vartioinut et ole vartioinut
hän vartioi ei vartioi hän on vartioinut ei ole vartioinut
me vartioimme emme vartioi me olemme vartioineet emme ole vartioineet
te
Te
vartioitte
-"-
ette vartioi
-"-
te
Te
olette vartioineet
olette vartioinut
ette ole vartioineet
ette ole vartioinut
he vartioivat eivät vartioi he ovat vartioineet eivät ole vartioineet
passiivi vartioidaan ei vartioida passiivi on vartioitu ei ole vartioitu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vartioin en vartioinut minä olin vartioinut en ollut vartioinut
sinä vartioit et vartioinut sinä olit vartioinut et ollut vartioinut
hän vartioi ei vartioinut hän oli vartioinut ei ollut vartioinut
me vartioimme emme vartioineet me olimme vartioineet emme olleet vartioineet
te
Te
vartioitte
-"-
ette vartioineet
ette vartioinut
te
Te
olitte vartioineet
olitte vartioinut
ette olleet vartioineet
ette olleet vartioinut
he vartioivat eivät vartioineet he olivat vartioineet eivät olleet vartioineet
passiivi vartioitiin ei vartioitu passiivi oli vartioitu ei ollut vartioitu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vartioisin en vartioisi minä olisin vartioinut en olisi vartioinut
sinä vartioisit et vartioisi sinä olisit vartioinut et olisi vartioinut
hän vartioisi ei vartioisi hän olisi vartioinut ei olisi vartioinut
me vartioisimme emme vartioisi me olisimme vartioineet emme olisi vartioineet
te
Te
vartioisitte
-"-
ette vartioisi
-"-
te
Te
olisitte vartioineet
olisitte vartioinut
ette olisi vartioineet
ette olisi vartioinut
he vartioisivat eivät vartioisi he olisivat vartioineet eivät olisi vartioineet
passiivi vartioitaisiin ei vartioitaisi passiivi olisi vartioitu ei olisi vartioitu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vartioinen en vartioine minä lienen vartioinut en liene vartioinut
sinä vartioinet et vartioine sinä lienet vartioinut et liene vartioinut
hän vartioinee ei vartioine hän lienee vartioinut ei liene vartioinut
me vartioinemme emme vartioine me lienemme vartioineet emme liene vartioineet
te
Te
vartioinette
-"-
ette vartioine
-"-
te
Te
lienette vartioineet
lienette vartioinut
ette liene vartioineet
ette liene vartioinut
he vartioinevat eivät vartioine he lienevät vartioineet eivät liene vartioineet
passiivi vartioitaneen ei vartioitane passiivi lienee vartioitu ei liene vartioitu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä vartioi älä vartioi sinä
hän vartioikoon älköön vartioiko hän olkoon vartioinut älköön olko vartioinut
me vartioikaamme älkäämme vartioiko me
te
Te
vartioikaa
-"-
älkää vartioiko
-"-
te
Te
he vartioikoot älkööt vartioiko he olkoot vartioineet älkööt olko vartioineet
passiivi vartioitakoon älköön vartioitako passiivi olkoon vartioitu älköön olko vartioitu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. vartioida preesens vartioiva vartioitava
pitkä 1. vartioidakseen1 perfekti vartioinut vartioitu
2. inessiivi vartioidessa2 vartioitaessa agentti vartioima4
instruktiivi vartioiden kielteinen agentti vartioimaton
3. inessiivi vartioimassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi vartioimasta
illatiivi vartioimaan
adessiivi vartioimalla
abessiivi vartioimatta
instruktiivi vartioiman vartioitaman
4. nominatiivi vartioiminen
partitiivi vartioimista
5 vartioimaisillaan3