Liite:Verbitaivutus/suomi/vuotaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo vuoda-
vahva vokaalivartalo vuota-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vuodan en vuoda minä olen vuotanut en ole vuotanut
sinä vuodat et vuoda sinä olet vuotanut et ole vuotanut
hän vuotaa ei vuoda hän on vuotanut ei ole vuotanut
me vuodamme emme vuoda me olemme vuotaneet emme ole vuotaneet
te
Te
vuodatte
-"-
ette vuoda
-"-
te
Te
olette vuotaneet
olette vuotanut
ette ole vuotaneet
ette ole vuotanut
he vuotavat eivät vuoda he ovat vuotaneet eivät ole vuotaneet
passiivi vuodetaan ei vuodeta passiivi on vuodettu ei ole vuodettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vuodin
vuosin
en vuotanut minä olin vuotanut en ollut vuotanut
sinä vuodit
vuosit
et vuotanut sinä olit vuotanut et ollut vuotanut
hän vuoti
vuosi
ei vuotanut hän oli vuotanut ei ollut vuotanut
me vuodimme
vuosimme
emme vuotaneet me olimme vuotaneet emme olleet vuotaneet
te
Te
vuoditte
vuositte
-"-
ette vuotaneet
ette vuotanut
te
Te
olitte vuotaneet
olitte vuotanut
ette olleet vuotaneet
ette olleet vuotanut
he vuotivat
vuosivat
eivät vuotaneet he olivat vuotaneet eivät olleet vuotaneet
passiivi vuodettiin ei vuodettu passiivi oli vuodettu ei ollut vuodettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vuotaisin en vuotaisi minä olisin vuotanut en olisi vuotanut
sinä vuotaisit et vuotaisi sinä olisit vuotanut et olisi vuotanut
hän vuotaisi ei vuotaisi hän olisi vuotanut ei olisi vuotanut
me vuotaisimme emme vuotaisi me olisimme vuotaneet emme olisi vuotaneet
te
Te
vuotaisitte
-"-
ette vuotaisi
-"-
te
Te
olisitte vuotaneet
olisitte vuotanut
ette olisi vuotaneet
ette olisi vuotanut
he vuotaisivat eivät vuotaisi he olisivat vuotaneet eivät olisi vuotaneet
passiivi vuodettaisiin ei vuodettaisi passiivi olisi vuodettu ei olisi vuodettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vuotanen en vuotane minä lienen vuotanut en liene vuotanut
sinä vuotanet et vuotane sinä lienet vuotanut et liene vuotanut
hän vuotanee ei vuotane hän lienee vuotanut ei liene vuotanut
me vuotanemme emme vuotane me lienemme vuotaneet emme liene vuotaneet
te
Te
vuotanette
-"-
ette vuotane
-"-
te
Te
lienette vuotaneet
lienette vuotanut
ette liene vuotaneet
ette liene vuotanut
he vuotanevat eivät vuotane he lienevät vuotaneet eivät liene vuotaneet
passiivi vuodettaneen ei vuodettane passiivi lienee vuodettu ei liene vuodettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä vuoda älä vuoda sinä
hän vuotakoon älköön vuotako hän olkoon vuotanut älköön olko vuotanut
me vuotakaamme älkäämme vuotako me
te
Te
vuotakaa
-"-
älkää vuotako
-"-
te
Te
he vuotakoot älkööt vuotako he olkoot vuotaneet älkööt olko vuotaneet
passiivi vuodettakoon älköön vuodettako passiivi olkoon vuodettu älköön olko vuodettu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. vuotaa preesens vuotava vuodettava
pitkä 1. vuotaakseen1 perfekti vuotanut vuodettu
2. inessiivi vuotaessa2 vuodettaessa agentti vuotama4
instruktiivi vuotaen kielteinen agentti vuotamaton
3. inessiivi vuotamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi vuotamasta
illatiivi vuotamaan
adessiivi vuotamalla
abessiivi vuotamatta
instruktiivi vuotaman vuodettaman
4. vuotaminen
5 vuotamaisillaan3