Malline:de-v-taivm

Template-info.png

Missä?

 • sanaselitysrivillä, välilyönnillä erotettuna #-merkistä

Mille sanoille?

 • kaikillen saksan verbien taivutusmuodoille

Käyttö

 • Mallineilla de-verbi-taiv ja de-verbi-taiv-vahva luoduissa verbien taivutusliitteissä on (mikäli mallineita on käytetty oikein) valmiit linkit, jolla verbin taivutusmuotojen artikkelit syntyvät automaattisesti. Tätä mallinetta ei siis tarvitse manuaalisesti käyttää, vaan riittää, että luo taivutusliitteen käyttämällä de-verbi-taiv-mallinetta tai de-verbi-taiv-vahva-mallinetta oikein ja klikkaa taivutusliitteessä olevaa kohtaa "luo".

1. Heikkojen verbien kaikki aikamuodot, vahvojen verbien preesens

Ei eriävää prefiksiä

1=
 • Kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen verbin vartalo eli verbi ilman -en-, -eln- tai -ern-päätettä. Jos kyseessä on -en-loppuisen verbin päätteetön imperatiivin yksikön 2. persoonan muoto, kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen verbin vartalo ja jätä mallineen täyttö siihen.
2=
 • Kirjoita toiseen sarakkeeseen taivutuspääte eli:
 • -en-loppuisen verbin kohdalla
 • e, st, est, t, et, te, ete, test, etest, ten, eten, tet, etet tai end
 • jos kyseessä on taipuva, -ge-prefiksitön partisiipin perfekti: ter, eter, tem, etem, tes tai etes
 • -ern-loppuisen verbin kohdalla
 • ere, erst, ert, erte, ertest, erten, ertet, erest, eret tai ernd
 • jos kyseessä on taipuva, -ge-prefiksitön partisiipin perfekti: erter, ertem tai ertes
 • -eln-loppuisen verbin kohdalla
 • le, elst, elt, elte, eltest, elten, eltet, lest, let tai elnd
 • jos kyseessä on taipuva, -ge-prefiksitön partisiipin perfekti: elter, eltem tai eltes
3=
 • Jos toisessa sarakkeessa on t, kirjoita kolmanteen sarakkeeseen:
 • pp, jos kyseessä on -t-päätteinen muoto verbistä, jonka partisiipin perfektillä ei ole -ge-prefiksiä
 • y3, jos kyseessä on -t-päätteinen muoto verbistä, joka taipuu joko vain yksikön 3. persoonassa tai yksikön ja monikon 3. persoonassa
 • y2, jos kyseessä on -t-päätteinen muoto verbistä, jonka vartalo päättyy kirjaimiin s, ß, x tai z, eli verbistä, jonka indikatiivin preesensin yksikön 2. ja 3. persoonan muodot ovat identtisiä
 • m2, jos kyseessä on -t-päätteinen muoto vahvasta verbistä, jonka indikatiivin preesensin yksikön 2. persoonan muoto muodostetaan vartalon vokaalia muuttamalla
 • Jos toisessa sarakkeessa on e, kirjoita kolmanteen sarakkeeseen:
 • katkoviiva (-), jos kyseessä on -e-päätteinen muoto verbistä, jonka imperatiivin yksikön 2. persoonan muodossa ei ole -e-päätettä, tai vahvasta verbistä, jonka imperatiivin yksikön 2. persoonassa tapahtuu vokaalimuutos
 • y3, jos kyseessä on -e-päätteinen muoto verbistä, joka taipuu joko vain yksikön 3. persoonassa tai yksikön ja monikon 3. persoonassa
 • Jos toisessa sarakkeessa on te tai ete, kirjoita kolmanteen sarakkeeseen:
 • pp, jos kyseessä on -te- tai -ete-päätteinen muoto verbistä, jonka partisiipin perfektillä ei ole -ge-prefiksiä
 • y3, jos kyseessä on -te- tai -ete-päätteinen muoto verbistä, joka taipuu joko vain yksikön 3. persoonassa tai yksikön ja monikon 3. persoonassa
 • Jos toisessa sarakkeessa on ten tai eten, kirjoita kolmanteen sarakkeeseen:
 • pp, jos kyseessä on -ten- tai -eten-päätteinen muoto verbistä, jonka partisiipin perfektillä ei ole -ge-prefiksiä
 • m3, jos kyseessä on -ten- tai -eten-päätteinen muoto verbistä, joka taipuu vain yksikön ja monikon 3. persoonassa
 • Jos toisessa sarakkeessa on est, kirjoita kolmanteen sarakkeeseen:
 • i, jos kyseessä on -est-päätteinen muoto verbistä, jonka vartalo päättyy konsonanttiin d tai t (eli verbistä, jonka indikatiivin ja konjunktiivin preesensin yksikön 2. persoonan muodot ovat identtisiä)
 • Jos toisessa sarakkeessa on et, kirjoita kolmanteen sarakkeeseen:
 • i, jos kyseessä on -et-päätteinen muoto verbistä, jonka vartalo päättyy konsonanttiin d tai t (eli verbistä, jonka indikatiivin ja konjunktiivin preesensin sekä imperatiivin monikon 2. persoonan muodot ovat identtisiä)
4=

Jos kolmannessa sarakkeessa on t, kirjoita neljänteen sarakkeeseen:

 • pp, jos kyseessä on -t-päätteinen muoto verbistä, jonka partisiipin perfekti ei muodostu ge-prefiksillä ja jonka vartalo päättyy kirjaimiin s, ß, x tai z (eli verbistä, jonka indikatiivin preesensin yksikön 2. ja 3. persoonan muodot ovat identtisiä)

Mukana eriävä prefiksi

 • Noudata muuten aivan samoja ohjeita kuin edellä, mutta kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen prefiksi. Älä kuitenkaan kirjoita prefiksiä erikseen omaan sarakkeeseensa, jos kyseessä on partisiipin preesens tai partisiipin preesensin taivutusmuoto.
 • HUOM! Malline tunnistaa vain seuraavat eriävät prefiksit: ab, an, auf, aus, auseinander, bei, dahin, daneben, dar, daran, davon, durch, ein, einher, entgegen, fein, fertig, fest, fort, frei, gegen, gegenüber, gut, heim, her, herab, heran, herauf, heraus, herbei, herein, herüber, herum, herunter, hervor, hin, hinab, hinan, hinauf, hinaus, hindurch, hinein, hingegen, hinüber, hinunter, hinzu, hinter, inne, irre, kaputt, kirre, klar, klein, los, mit, nach, nieder, neben, richtig, teil, über, überein, um, unter, vor, voran, vorab, voraus, vorbei, vorher, weg, weh, weiter, wider, wieder, zu, zurück, zusammen ja zwischen

Esimerkkejä

besuchen-verbin taivutusmuodot
 • {{de-v-taivm|besuch|e}} (artikkelissa besuche)
 • {{de-v-taivm|besuch|st}} (artikkelissa besuchst)
 • {{de-v-taivm|besuch|t|pp}} (artikkelissa besucht)
 • {{de-v-taivm|besuch|te|pp}} (artikkelissa besuchte)
 • {{de-v-taivm|besuch|test}} (artikkelissa besuchtest)
 • {{de-v-taivm|besuch|ten|pp}} (artikkelissa besuchten)
 • {{de-v-taivm|besuch|tet}} (artikkelissa besuchtet)
 • {{de-v-taivm|besuch|est}} (artikkelissa besuchest)
 • {{de-v-taivm|besuch|et}} (artikkelissa besuchet)
 • {{de-v-taivm|besuch}} (artikkelissa besuch)
 • {{de-v-taivm|besuch|end}} (artikkelissa besuchend)
 • {{de-v-taivm|besuch|ender}} (artikkelissa besuchender)
 • {{de-v-taivm|besuch|enden}} (artikkelissa besuchenden)
 • {{de-v-taivm|besuch|endem}} (artikkelissa besuchendem)
 • {{de-v-taivm|besuch|ende}} (artikkelissa besuchende)
 • {{de-v-taivm|besuch|endes}} (artikkelissa besuchendes)
 • {{de-v-taivm|besuch|ter}} (artikkelissa besuchter)
 • {{de-v-taivm|besuch|tem}} (artikkelissa besuchtem)
 • {{de-v-taivm|besuch|tes}} (artikkelissa besuchtes)
erwarten-verbin taivutusmuodot
 • {{de-v-taivm|erwart|e}} (artikkelissa erwarte)
 • {{de-v-taivm|erwart|est|i}} (artikkelissa erwartest)
 • {{de-v-taivm|erwart|et|i|pp}} (artikkelissa erwartet)
 • {{de-v-taivm|erwart|ete|pp}} (artikkelissa erwartete)
 • {{de-v-taivm|erwart|etest}} (artikkelissa erwartetest)
 • {{de-v-taivm|erwart|eten|pp}} (artikkelissa erwarteten)
 • {{de-v-taivm|erwart|etet}} (artikkelissa erwartetet)
 • {{de-v-taivm|erwart}} (artikkelissa erwart)
 • {{de-v-taivm|erwart|end}} (artikkelissa erwartend)
 • {{de-v-taivm|erwart|ender}} (artikkelissa erwartender)
 • {{de-v-taivm|erwart|enden}} (artikkelissa erwartenden)
 • {{de-v-taivm|erwart|endem}} (artikkelissa erwartendem)
 • {{de-v-taivm|erwart|ende}} (artikkelissa erwartende)
 • {{de-v-taivm|erwart|endes}} (artikkelissa erwartendes)
 • {{de-v-taivm|erwart|eter}} (artikkelissa erwarteter)
 • {{de-v-taivm|erwart|etem}} (artikkelissa erwartetem)
 • {{de-v-taivm|erwart|etes}} (artikkelissa erwartetes)
besetzen-verbin taivutusmuodot
 • {{de-v-taivm|besetz|e}} (artikkelissa besetze)
 • {{de-v-taivm|besetz|t|y2|pp}} (artikkelissa besetzt)
 • {{de-v-taivm|besetz|te|pp}} (artikkelissa besetzte)
 • {{de-v-taivm|besetz|test}} (artikkelissa besetztest)
 • {{de-v-taivm|besetz|ten|pp}} (artikkelissa besetzten)
 • {{de-v-taivm|besetz|tet}} (artikkelissa besetztet)
 • {{de-v-taivm|besetz|est}} (artikkelissa besetzest)
 • {{de-v-taivm|besetz|et}} (artikkelissa besetzet)
 • {{de-v-taivm|besetz}} (artikkelissa besetz)
 • {{de-v-taivm|besetz|end}} (artikkelissa besetzend)
 • {{de-v-taivm|besetz|ender}} (artikkelissa besetzender)
 • {{de-v-taivm|besetz|enden}} (artikkelissa besetzenden)
 • {{de-v-taivm|besetz|endem}} (artikkelissa besetzendem)
 • {{de-v-taivm|besetz|ende}} (artikkelissa besetzende)
 • {{de-v-taivm|besetz|endes}} (artikkelissa besetzendes)
 • {{de-v-taivm|besetz|ter}} (artikkelissa besetzter)
 • {{de-v-taivm|besetz|tem}} (artikkelissa besetztem)
 • {{de-v-taivm|besetz|tes}} (artikkelissa besetztes)
machen-verbin taivutusmuodot
 • {{de-v-taivm|mach|e}} (artikkelissa mache)
 • {{de-v-taivm|mach|st}} (artikkelissa machst)
 • {{de-v-taivm|mach|t}} (artikkelissa macht)
 • {{de-v-taivm|mach|te}} (artikkelissa machte)
 • {{de-v-taivm|mach|test}} (artikkelissa machtest)
 • {{de-v-taivm|mach|ten}} (artikkelissa machten)
 • {{de-v-taivm|mach|tet}} (artikkelissa machtet)
 • {{de-v-taivm|mach|est}} (artikkelissa machest)
 • {{de-v-taivm|mach|et}} (artikkelissa machet)
 • {{de-v-taivm|mach}} (artikkelissa mach)
 • {{de-v-taivm|mach|end}} (artikkelissa machend)
 • {{de-v-taivm|mach|ender}} (artikkelissa machender)
 • {{de-v-taivm|mach|enden}} (artikkelissa machenden)
 • {{de-v-taivm|mach|endem}} (artikkelissa machendem)
 • {{de-v-taivm|mach|ende}} (artikkelissa machende)
 • {{de-v-taivm|mach|endes}} (artikkelissa machendes)
 • {{de-v-taivm|ge|mach|t}} (artikkelissa gemacht)
 • {{de-v-taivm|ge|mach|ter}} (artikkelissa gemachter)
 • {{de-v-taivm|ge|mach|ten}} (artikkelissa gemachten)
 • {{de-v-taivm|ge|mach|tem}} (artikkelissa gemachtem)
 • {{de-v-taivm|ge|mach|te}} (artikkelissa gemachte)
 • {{de-v-taivm|ge|mach|tes}} (artikkelissa gemachtes)
abmachen-verbin taivutusmuodot
 • {{de-v-taivm|ab|mach|e}} (artikkelissa abmache)
 • {{de-v-taivm|ab|mach|st}} (artikkelissa abmachst)
 • {{de-v-taivm|ab|mach|t}} (artikkelissa abmacht)
 • {{de-v-taivm|ab|mach|te}} (artikkelissa abmachte)
 • {{de-v-taivm|ab|mach|test}} (artikkelissa abmachtest)
 • {{de-v-taivm|ab|mach|ten}} (artikkelissa abmachten)
 • {{de-v-taivm|ab|mach|tet}} (artikkelissa abmachtet)
 • {{de-v-taivm|ab|mach|est}} (artikkelissa abmachest)
 • {{de-v-taivm|ab|mach|et}} (artikkelissa abmachet)
 • {{de-v-taivm|abmach|end}} (artikkelissa abmachend)
 • {{de-v-taivm|abmach|ender}} (artikkelissa abmachender)
 • {{de-v-taivm|abmach|enden}} (artikkelissa abmachenden)
 • {{de-v-taivm|abmach|endem}} (artikkelissa abmachendem)
 • {{de-v-taivm|abmach|ende}} (artikkelissa abmachende)
 • {{de-v-taivm|abmach|endes}} (artikkelissa abmachendes)
 • {{de-v-taivm|ab|ge|mach|t}} (artikkelissa abgemacht)
 • {{de-v-taivm|ab|ge|mach|ter}} (artikkelissa abgemachter)
 • {{de-v-taivm|ab|ge|mach|ten}} (artikkelissa abgemachten)
 • {{de-v-taivm|ab|ge|mach|tem}} (artikkelissa abgemachtem)
 • {{de-v-taivm|ab|ge|mach|te}} (artikkelissa abgemachte)
 • {{de-v-taivm|ab|ge|mach|tes}} (artikkelissa abgemachtes)
abbestellen-verbin taivutusmuodot

2. Vahvojen verbien preesens

1=
 • Kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen:
 • indpy2, jos kyseessä on indikatiivin preesensin yksikön 2. persoonan muoto verbistä, jonka vartalossa tapahtuu vokaalimuutos
 • indpy3, jos kyseessä on indikatiivin preesensin yksikön 3. persoonan muoto verbistä, jonka vartalossa tapahtuu vokaalimuutos
 • impy2, jos kyseessä on imperatiivin yksikön 2. persoonan muoto verbistä, jonka vartalossa tapahtuu vokaalimuutos

3. Vahvojen verbien imperfekti

1=
 • Kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen:
 • indiy1, jos kyseessä on indikatiivin imperfektin yksikön 1. persoonan muoto (synnyttää automaattisesti maininnan yksikön 3. persoonasta, koska jos verbi voi taipua minä-muodossa, se voi taipua hän- tai se-muodossa)
 • indiy2, jos kyseessä on indikatiivin imperfektin yksikön 2. persoonan muoto
 • indiy3, jos kyseessä on indikatiivin imperfektin yksikön 3. persoonan muoto (verbistä, joka taipuu vain kolmansissa persoonissa)
 • indim1, jos kyseessä on indikatiivin imperfektin monikon 1. persoonan muoto (synnyttää automaattisesti maininnan monikon 3. persoonasta, koska jos verbi voi taipua me-muodossa, se voi taipua myös he- tai ne-muodossa)
 • indim2, jos kyseessä on indikatiivin imperfektin monikon 2. persoonan muoto
 • indim3, jos kyseessä on indikatiivin imperfektin monikon 3. persoonan muoto (verbistä, joka taipuu vain kolmansissa persoonissa)
 • konjiy1, jos kyseessä on konjunktiivin imperfektin yksikön 1. persoonan muoto (synnyttää automaattisesti maininnan yksikön 3. persoonasta, koska jos verbi voi taipua minä-muodossa, se voi taipua hän- tai se-muodossa)
 • konjiy2, jos kyseessä on konjunktiivin imperfektin yksikön 2. persoonan muoto
 • konjiy3, jos kyseessä on konjunktiivin imperfektin yksikön 3. persoonan muoto (verbistä, joka taipuu vain kolmansissa persoonissa)
 • konjim1, jos kyseessä on konjunktiivin imperfektin monikon 1. persoonan muoto (synnyttää automaattisesti maininnan monikon 3. persoonasta, koska jos verbi voi taipua me-muodossa, se voi taipua myös he- tai ne-muodossa)
 • konjim2, jos kyseessä on konjunktiivin imperfektin monikon 2. persoonan muoto
 • konjim3, jos kyseessä on konjunktiivin imperfektin monikon 3. persoonan muoto (verbistä, joka taipuu vain kolmansissa persoonissa)

4. Vahvojen verbien partisiipin perfekti

 • Jos partisiipin perfektissä on prefiksi ge- ja vartalo ei eroa infinitiivin vartalosta, kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen ge, toiseen vartalo ja kolmanteen en. Muussa tapauksessa kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen pperf ja toiseen verbin perusmuoto.

Mukana eriävä prefiksi

 • Toimi prefiksin osalta kuten heikkojen verbien kanssa, mutta jos kirjoitat ensimmäiseen sarakkeeseen jonkin em. taivutusmuototunnuksen, kirjoita toiseen sarakkeeseen prefiksi, kolmanteen taivutusmuodon taipuva osa ja neljänteen verbin taipuvan osan infinitiivi.
Esimerkkejä
singen-verbin taivutusmuodot
 • {{de-v-taivm|sing|e}} (artikkelissa singe)
 • {{de-v-taivm|sing|st}} (artikkelissa singst)
 • {{de-v-taivm|sing|t}} (artikkelissa singt)
 • {{de-v-taivm|indiy1|singen}} (artikkelissa sang)
 • {{de-v-taivm|indiy2|singen}} (artikkelissa sangst)
 • {{de-v-taivm|indim1|singen}} (artikkelissa sangen)
 • {{de-v-taivm|indim2|singen}} (artikkelissa sangt)
 • {{de-v-taivm|sing|est}} (artikkelissa singest)
 • {{de-v-taivm|sing|et}} (artikkelissa singest)
 • {{de-v-taivm|konjiy1|singen}} (artikkelissa sänge)
 • {{de-v-taivm|konjiy2|singen}} (artikkelissa sängest)
 • {{de-v-taivm|konjim1|singen}} (artikkelissa sängen)
 • {{de-v-taivm|konjim2|singen}} (artikkelissa sänget)
 • {{de-v-taivm|sing}} (artikkelissa sing)
 • {{de-v-taivm|sing|end}} (artikkelissa singend)
 • {{de-v-taivm|sing|ender}} (artikkelissa singender)
 • {{de-v-taivm|sing|enden}} (artikkelissa singenden)
 • {{de-v-taivm|sing|endem}} (artikkelissa singendem)
 • {{de-v-taivm|sing|ende}} (artikkelissa singende)
 • {{de-v-taivm|sing|endes}} (artikkelissa singendes)
 • {{de-v-taivm|pperf|singen}} (artikkelissa gesungen)
 • {{de-v-taivm|pperf|singen|gesungen|er}} (artikkelissa gesungener)
 • {{de-v-taivm|pperf|singen|gesungen|en}} (artikkelissa gesungenen)
 • {{de-v-taivm|pperf|singen|gesungen|em}} (artikkelissa gesungenem)
 • {{de-v-taivm|pperf|singen|gesungen|e}} (artikkelissa gesungene)
 • {{de-v-taivm|pperf|singen|gesungen|es}} (artikkelissa gesungenes)
halten-verbin taivutusmuodot
 • {{de-v-taivm|halt|e}} (artikkelissa halte)
 • {{de-v-taivm|indpy2|halten}} (artikkelissa hältst)
 • {{de-v-taivm|indpy3|halten}} (artikkelissa hält)
 • {{de-v-taivm|halt|et|i|m2}} (artikkelissa haltet)
 • {{de-v-taivm|indiy1|halten}} (artikkelissa hielt)
 • {{de-v-taivm|indiy2|halten}} (artikkelissa hieltest)
 • {{de-v-taivm|indim1|halten}} (artikkelissa hielten)
 • {{de-v-taivm|indim2|halten}} (artikkelissa hieltet)
 • {{de-v-taivm|halt|est}} (artikkelissa haltest)
 • {{de-v-taivm|konjiy1|halten}} (artikkelissa hielte)
 • {{de-v-taivm|konjiy2|halten}} (artikkelissa hieltest)
 • {{de-v-taivm|konjim1|halten}} (artikkelissa hielten)
 • {{de-v-taivm|konjim2|halten}} (artikkelissa hieltet)
 • {{de-v-taivm|halt}} (artikkelissa halt)
 • {{de-v-taivm|halt|end}} (artikkelissa haltend)
 • {{de-v-taivm|halt|ender}} (artikkelissa haltender)
 • {{de-v-taivm|halt|enden}} (artikkelissa haltenden)
 • {{de-v-taivm|halt|endem}} (artikkelissa haltendem)
 • {{de-v-taivm|halt|ende}} (artikkelissa haltende)
 • {{de-v-taivm|halt|endes}} (artikkelissa haltendes)
 • {{de-v-taivm|ge|halt|en}} (artikkelissa gehalten)
 • {{de-v-taivm|ge|halt|ener}} (artikkelissa gehaltener)
 • {{de-v-taivm|ge|halt|enen}} (artikkelissa gehaltenen)
 • {{de-v-taivm|ge|halt|enem}} (artikkelissa gehaltenem)
 • {{de-v-taivm|ge|halt|ene}} (artikkelissa gehaltene)
 • {{de-v-taivm|ge|halt|enes}} (artikkelissa gehaltenes)
geben-verbin taivutusmuodot
 • {{de-v-taivm|geb|e|-}} (artikkelissa gebe)
 • {{de-v-taivm|indpy2|geben}} (artikkelissa gibst)
 • {{de-v-taivm|indpy3|geben}} (artikkelissa gibt)
 • {{de-v-taivm|geb|t|m2}} (artikkelissa gebt)
 • {{de-v-taivm|indiy1|gab}} (artikkelissa gab)
 • {{de-v-taivm|indiy2|gabst}} (artikkelissa gabst)
 • {{de-v-taivm|indim1|gaben}} (artikkelissa gaben)
 • {{de-v-taivm|indim2|gabt}} (artikkelissa gabt)
 • {{de-v-taivm|geb|est}} (artikkelissa gebest)
 • {{de-v-taivm|geb|et}} (artikkelissa gebet)
 • {{de-v-taivm|konjiy1|gäbe}} (artikkelissa gäbe)
 • {{de-v-taivm|konjiy2|gäbest}} (artikkelissa gäbest)
 • {{de-v-taivm|konjim1|gäben}} (artikkelissa gäben)
 • {{de-v-taivm|konjim2|gäbet}} (artikkelissa gäbet)
 • {{de-v-taivm|impy2|geben}} (artikkelissa gib)
 • {{de-v-taivm|geb|end}} (artikkelissa gebend)
 • {{de-v-taivm|geb|ender}} (artikkelissa gebender)
 • {{de-v-taivm|geb|enden}} (artikkelissa gebenden)
 • {{de-v-taivm|geb|endem}} (artikkelissa gebendem)
 • {{de-v-taivm|geb|ende}} (artikkelissa gebende)
 • {{de-v-taivm|geb|endes}} (artikkelissa gebendes)
 • {{de-v-taivm|ge|geb|en}} (artikkelissa gegeben)
 • {{de-v-taivm|ge|geb|ener}} (artikkelissa gegebener)
 • {{de-v-taivm|ge|geb|enen}} (artikkelissa gegebenen)
 • {{de-v-taivm|ge|geb|enem}} (artikkelissa gegebenem)
 • {{de-v-taivm|ge|geb|ene}} (artikkelissa gegebene)
 • {{de-v-taivm|ge|geb|enes}} (artikkelissa gegebenes)