Missä?

 • sanarivillä, välittömästi Verbi-otsikon alla

Mille sanoille?

 • englannin säännöllisesti taipuville verbeille ja epäsäännöllisille verbeille, joilla imperfekti ja partisiipin perfekti ovat identtisiä tai joiden kyseisillä aikamuodoilla on kaksi eri muotoa (mutta ei vaihtoehtoisia muotoja)

Käyttö

kun et tunne sanan taivutusta
{{en-verbi|?}}
1 – säännölliset; päätteet -s, -ing, -ed
 • ensimmäiseen sarakkeeseen verbin perusmuoto; epäsäännöllinen imp. / part. perf. toiseen
{{en-verbi|s}} (artikkelissa select)
{{en-verbi|s|kept}} (artikkelissa keep)
2 – säännölliset; päätteet -es, -ing, -ed
 • ensimmäiseen sarakkeeseen verbin perusmuoto, toiseen es – epäsäännöllinen imp. / part. perf. kolmanteen; jos taivutus on säännöllinen, mutta menneen ajan muodot voi kirjoittaa rinnakkaisella tavalla, kirjoita sarake impperf2= ja sarake epäs=-
{{en-verbi|es}} (artikkelissa finish)
{{en-verbi|es|caught}} (artikkelissa catch)
{{en-verbi|es|impperf2=typo'd|epäs=-}} (artikkelissa typo)
3 – säännölliset; päätteet -s, -ing, -d
 • ensimmäiseen sarakkeeseen s, toiseen imperfektimuoto
{{en-verbi|s|agreed}} (artikkelissa agree)
{{en-verbi|s|singed}} (artikkelissa singe)
4 – säännölliset; päätteet -s, KONS. + -ing, KONS. + -ed
 • ensimmäiseen sarakkeeseen verbin perusmuoto, toiseen kahdentuva konsonantti – epäsäännöllinen imp. / part. perf. kolmanteen
{{en-verbi|s|r}}
{{en-verbi|s|k}}
{{en-verbi|s|n|won}}
{{en-verbi|s|m|swam|swum}}
{{en-verbi|s|g}}
5 – säännölliset; päätteet -es, KONS. + -ing, KONS. + -ed
 • ensimmäiseen sarakkeeseen verbin perusmuoto, toiseen kahdentuva konsonantti – epäsäännöllinen imp. / part. perf. kolmanteen
{{en-verbi|es|s}} (sivulla gas)
6 – säännölliset -el-loppuiset, joissa -el-tavu on painoton; päätteet -s, -ling (BrE) tai -ing (AmE), -led (BrE) tai -ed (AmE)
 • ensimmäiseen sarakkeeseen verbin perusmuoto, toiseen l2
{{en-verbi|s|(l)}} (sivulla pencil)
7 – säännölliset, e-loppuiset; e pois ja tilalle -es, -ing, -ed
 • ensimmäiseen sarakkeeseen verbin perusmuoto ilman e-kirjainta, toiseen ing – epäsäännöllinen imp. / part. perf. neljänteen
{{en-verbi|bak|ing}}
{{en-verbi|los|ing|lost}}
8 – säännölliset, jotka kirjoitetaan alueesta riippuen -ise ja -our tai -ize ja -or
 • ensimmäiseen sarakkeeseen verbin perusmuoto ilman -ise/-ize/-our/-or-päätettä
{{en-verbi|organ|ise}}
{{en-verbi|organ|ize}}
{{en-verbi|harb|our}}
{{en-verbi|harb|or}}
9 – säännölliset, y-loppuiset; y pois ja tilalle -ies, -ying, -ied
 • ensimmäiseen sarakkeeseen verbin perusmuoto ilman y-kirjainta, kolmanteen y
{{en-verbi|carr|y}}

Poikkeukselliset taivutukset

– päätteet -s, -ing, (KONS.) + -ed
 • ensimmäiseen sarakkeeseen verbin perusmuoto, toiseen kahdentuva konsonantti – epäsäännöllinen imp. / part. perf. kolmanteen
{{en-verbi|s|(r)}} (sivulla char)
{{en-verbi|s|(t)}} (sivulla ricochet)

Amerikanenglannin kirjoitusasut

 • Kun käytät tätä mallinetta verbin perusmuodon sivulla, joka noudattaa amerikanenglannin kirjoitusasua, ja joka ei kuuluu tyyppeihin -ise/-ize, -our/-or, käytä mallinetta aivan normaalisti, mutta kirjoita sarake amkirjoitusasu=[sana sama brittienglannin kirjoitusasussa]. Näin malline luo automaattisesti oikeaoppiset taivutusmuotojen luomislinkit.
{{en-verbi|plow|amkirjoitusasu=plough}}