Esperanto

muokkaa

Substantiivi

muokkaa

konstrui

  1. rakentaa