kuluessa

  1. (taivutusmuoto) 2. infinitiivin aktiivin inessiivimuoto verbistä kulua
    ajan kuluessa