mitteilend

  1. (taivutusmuoto) partisiipin preesens verbistä mitteilen