mitteilest

  1. (taivutusmuoto) konjunktiivin preesensin yksikön 2. persoonan muoto verbistä mitteilen (sivulauseessa; päälauseessa teilest mit)