Venäjä

muokkaa

содержать (II) (imperfektiivinen)

  1. sisältää, pitää sisällään
    Это вещество содержит натрий. – Tämä aine sisältää natriumia.
  2. säilyttää, pitää voimassa
  3. ylläpitää
    Новый владелец памятника будет обязан отреставрировать его и содержать в порядке. – Uusi patsaan omistaja on velvollinen restauroimaan sen ja pitämään kunnossa.

Liittyvät sanat

muokkaa