Liite:Latinan deklinaatiot

mallineet
(keskeneräinen lista)
{{la-subs-1}}
{{la-subs-2}}
{{la-subs-2-n}}
{{la-subs-3}}
{{la-subs-3-i-e}}
{{la-subs-3-ium}}
{{la-subs-3-n}}
{{la-subs-3-n-i}}
{{la-subs-3-n-ium}}
{{la-subs-4}}
{{la-subs-4-n}}
{{la-subs-5}}

1. deklinaatio muokkaa

1. deklinaation tunnus on yksikön genetiivi -ae. Sanojen kieliopillinen suku on feminiini, mutta joidenkin sanojen luonnollinen suku on kuitenkin maskuliini (esim. nauta, merimies).

sijamuoto yksikkö monikko
nominatiivi cloaca cloacae
akkusatiivi cloacam cloacās
genetiivi cloacae cloacārum
datiivi cloacae cloacīs
ablatiivi cloacā cloacīs

2. deklinaatio muokkaa

Neutri muokkaa

sijamuoto yksikkö monikko
nominatiivi aurum aura
akkusatiivi aurum aura
genetiivi aurī aurōrum
datiivi aurō aurīs
ablatiivi aurō aurīs

Maskuliini muokkaa

-us-päätteinen nomini, huomaa vokatiivin yksikön -e-pääte:

sijamuoto yksikkö monikko
nominatiivi dominus dominī
akkusatiivi dominum dominōs
genetiivi dominī dominōrum
datiivi dominō dominīs
ablatiivi dominō dominīs
vokatiivi domine dominī

-er-päätteinen substantiivi:

sijamuoto yksikkö monikko
nominatiivi liber librī
akkusatiivi librum librōs
genetiivi librī librōrum
datiivi librō librīs
ablatiivi librō librīs
vokatiivi liber librī

-er-päätteinen muu nomini, joka taipuu myös n (2):ssa (nom. -erum) ja f (1):ssä (nom. -era):

sijamuoto yksikkö monikko
nominatiivi līber līberī
akkusatiivi līberum līberōs
genetiivi līberī līberōrum
datiivi līberō līberīs
ablatiivi līberō līberīs
vokatiivi līber līberī

3. deklinaatio muokkaa

Kolmanteen deklinaatioon kuuluu sekä maskuliini-, neutri- että feminiinisukuisia sanoja. Kaikkien kolmannen deklinaation sanojen tunnus on genetiivin -is-pääte. Kaikilla neutrisukuisilla yksikön ja monikon nominatiivi ja akkusatiivi ovat samanlaisia, kun taas maskuliinit ja feminiinit eivät päätteiden perusteella eroa toisistaan. Kummastakin ryhmästä on kolme hieman toisistaan eroavaa taivutusalaluokkaa.

Maskuliinit ja feminiinit muokkaa

sijamuoto yksikkö monikko
nominatiivi color colōrēs
akkusatiivi colōrem colōrēs
genetiivi colōris colōrum
datiivi colōrī colōribus
ablatiivi colōre colōribus

Monikon genetiivi -ium muokkaa

sijamuoto yksikkö monikko
nominatiivi nox noctēs
akkusatiivi noctem noctēs
genetiivi noctis noctium
datiivi noctī noctibus
ablatiivi nocte noctibus

Yksikössä akk. -em/-im, abl. -e/-ī; monikossa akk. -ēs/-īs, gen. -ium muokkaa

sijamuoto yksikkö monikko
nominatiivi avis avēs
akkusatiivi avem avēs
avīs
genetiivi avis avium
datiivi avī avibus
ablatiivi ave
avī
avibus

Neutrit muokkaa

sijamuoto yksikkö monikko
nominatiivi nōmen nōmina
akkusatiivi nōmen nōmina
genetiivi nōminis nōminum
datiivi nōminī nōminibus
ablatiivi nōmine nōminibus


sijamuoto yksikkö monikko
nominatiivi lac lacta
akkusatiivi lac lacta
genetiivi lactis lactium
datiivi lactī lactibus
ablatiivi lacte lactibus


sijamuoto yksikkö monikko
nominatiivi mare maria
akkusatiivi mare maria
genetiivi maris marium
datiivi marī maribus
ablatiivi marī maribus