Liite:Saksan kielen funktioverbit

Saksan kielessä on paljon verbistä ja substantiivista muodostuvia kiinteitä ilmaisuja, joissa semanttinen merkitys painottuu lähinnä substantiiviin. Suomen kielessä on myös vastaavia ilmauksia: ilmauksessa laittaa järjestykseen 'järjestää' ei verbillä laittaa ole juuri suurta semanttista merkitystä, vaan sen sijaan substantiivilla järjestykseen.

Funktioverbirakenteet ovat kiinteytensä vuoksi lähellä idiomeja, mutta kielitieteessä niitä ei perinteisesti rinnasteta idiomeihin.

Alla on lista, joka on taipuvien verbien mukaisessa järjestyksessä.

abgebenMuokkaa

 • seine Stimme abgeben äänestää, antaa äänensä

ablegenMuokkaa

 • ein Bekenntnis ablegen tunnustaa (tehneensä jtak)
 • ein Eid ablegen vannoa vala
 • ein Examen ablegen suorittaa tentti
 • ein Geständnis ablegen tunnustaa (tehneensä jtak)

abstattenMuokkaa

 • einen Bericht abstatten raportoida, tehdä selostus t. raportti
 • einen Besuch abstatten vierailla, tehdä vierailu

anstellenMuokkaa

einreichenMuokkaa

 • ein Gesuch um (a) einreichen jättää hakemus jstak, hakea jtak
 • eine Klage einreichen tehdä valitus
 • (bei einem Gericht) eine Klage einreichen nostaa kanne (oikeudessa)

ergreifenMuokkaa

 • die Gelegenheit ergreifen tarttua tilaisuuteen
 • eine Initiative ergreifen tehdä aloite
 • einen Beruf ergreifen valita ammatti
 • Maßnahmen ergreifen ryhtyä toimenpiteisiin

erstattenMuokkaa

 • einen Bericht erstatten raportoida
 • eine Anzeige erstatten ilmoittaa

erteilenMuokkaa

 • (d) eine Absage erteilen vastata jklle kieltävästi

leistenMuokkaa

 • Arbeit leisten tehdä työtä
 • erste Hilfe leisten antaa ensiapua
 • eine Unterschrift leisten allekirjoittaa

spendenMuokkaa

 • (d) Lob spenden ylistää jkta
 • (d) Schatten spenden varjostaa jkta, suojata jkta auringolta
 • (d) Trost spenden lohduttaa jkta
 • (d) Wärme spenden lämmittää jkta

treffenMuokkaa

 • eine Entscheidung treffen tehdä päätös, päättää
 • eine Wahl treffen tehdä valinta, valita