Liite:Saksan kielen funktioverbit

Saksan kielessä on paljon verbistä ja substantiivista muodostuvia kiinteitä ilmaisuja, joissa semanttinen merkitys painottuu lähinnä substantiiviin. Suomen kielessä on myös vastaavia ilmauksia: ilmauksessa laittaa järjestykseen 'järjestää' ei verbillä laittaa ole juuri suurta semanttista merkitystä, vaan sen sijaan substantiivilla järjestykseen.

Funktioverbirakenteet ovat kiinteytensä vuoksi lähellä idiomeja, mutta kielitieteessä niitä ei perinteisesti rinnasteta idiomeihin.

Alla on lista, joka on taipuvien verbien mukaisessa järjestyksessä.

abgeben Muokkaa

 • seine Stimme abgeben äänestää, antaa äänensä

ablegen Muokkaa

 • ein Bekenntnis ablegen tunnustaa (tehneensä jtak)
 • ein Eid ablegen vannoa vala
 • ein Examen ablegen suorittaa tentti
 • ein Geständnis ablegen tunnustaa (tehneensä jtak)

abstatten Muokkaa

 • einen Bericht abstatten raportoida, tehdä selostus t. raportti
 • einen Besuch abstatten vierailla, tehdä vierailu

anstellen Muokkaa

einreichen Muokkaa

 • ein Gesuch um (a) einreichen jättää hakemus jstak, hakea jtak
 • eine Klage einreichen tehdä valitus
 • (bei einem Gericht) eine Klage einreichen nostaa kanne (oikeudessa)

ergreifen Muokkaa

 • die Gelegenheit ergreifen tarttua tilaisuuteen
 • eine Initiative ergreifen tehdä aloite
 • einen Beruf ergreifen valita ammatti
 • Maßnahmen ergreifen ryhtyä toimenpiteisiin

erstatten Muokkaa

 • einen Bericht erstatten raportoida
 • eine Anzeige erstatten ilmoittaa

erteilen Muokkaa

 • (d) eine Absage erteilen vastata jklle kieltävästi

leisten Muokkaa

 • Arbeit leisten tehdä työtä
 • erste Hilfe leisten antaa ensiapua
 • eine Unterschrift leisten allekirjoittaa

spenden Muokkaa

 • (d) Lob spenden ylistää jkta
 • (d) Schatten spenden varjostaa jkta, suojata jkta auringolta
 • (d) Trost spenden lohduttaa jkta
 • (d) Wärme spenden lämmittää jkta

treffen Muokkaa

 • eine Entscheidung treffen tehdä päätös, päättää
 • eine Wahl treffen tehdä valinta, valita