Liite:Verbitaivutus/latina/vivo

Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) vivō vivor (ego) vixī vict/us (-a/-um) sum (ego) vivam vivar (ego) vixerim vict/us (-a/-um) sim
(tu) vivis viveris (tu) vixistī vict/us (-a/-um) es (tu) vivās vivāris (tu) vixerīs vict/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) vivit vivitur (is/ea/id) vixit vict/us (-a/-um) est (is/ea/id) vivat vivātur (is/ea/id) vixerit vict/us (-a/-um) sit
(nōs) vivimus vivimur (nōs) viximus vict/ī (-ae/-a) sumus (nōs) vivāmus vivāmur (nōs) vixerīmus vict/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) vivitis viviminī (vōs) vixistis vict/ī (-ae/-a) estis (vōs) vivātis vivāminī (vōs) vixerītis vict/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) vivunt vivuntur (eī/eae/ea) vixērunt vict/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) vivant vivantur (eī/eae/ea) vixerint vict/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) vivēbam vivēbar (ego) vixeram vict/us (-a/-um) eram (ego) viverem viverer (ego) vixissem vict/us (-a/-um) essem
(tu) vivēbās vivēbāris (tu) vixerās vict/us (-a/-um) erās (tu) viverēs viverēris (tu) vixissēs vict/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) vivēbat vivēbātur (is/ea/id) vixerat vict/us (-a/-um) erat (is/ea/id) viveret viverētur (is/ea/id) vixisset vict/us (-a/-um) esset
(nōs) vivēbāmus vivēbāmur (nōs) vixerāmus vict/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) viverēmus viverēmur (nōs) vixissēmus vict/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) vivēbātis vivēbāminī (vōs) vixerātis vict/ī (-ae/-a) erātis (vōs) viverētis viverēminī (vōs) vixissētis vict/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) vivēbant vivēbantur (eī/eae/ea) vixerant vict/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) viverent viverentur (eī/eae/ea) vixissent vict/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) vivam vivar (ego) vixerō vict/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) vivēs vivēris (tu) vixeris vict/us (-a/-um) eris (tu) vive vivere (tu) vivitō vivitor
(is/ea/id) vivet vivētur (is/ea/id) vixerit vict/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) vivitō vivitor
(nōs) vivēmus vivēmur (nōs) vixerimus vict/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) vivētis vivēminī (vōs) vixeritis vict/ī (-ae/-a) eritis (vōs) vivite viviminī (vōs) vivitōte
(eī/eae/ea) vivent viventur (eī/eae/ea) vixerint vict/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) vivuntō vivuntor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: vivere
passiivin preesens: vivi
aktiivin perfekti: vīxisse
passiivin perfekti: victus esse
passiivin futuurin perfekti: victūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: vivēns
passiivin perfekti: victus
passiivin futuuri: victūrus