Liite:Verbitaivutus/suomi/ajautua

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo ajaudu-
vahva vokaalivartalo ajautu-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ajaudun en ajaudu minä olen ajautunut en ole ajautunut
sinä ajaudut et ajaudu sinä olet ajautunut et ole ajautunut
hän ajautuu ei ajaudu hän on ajautunut ei ole ajautunut
me ajaudumme emme ajaudu me olemme ajautuneet emme ole ajautuneet
te
Te
ajaudutte
-"-
ette ajaudu
-"-
te
Te
olette ajautuneet
olette ajautunut
ette ole ajautuneet
ette ole ajautunut
he ajautuvat eivät ajaudu he ovat ajautuneet eivät ole ajautuneet
passiivi ajaudutaan ei ajauduta passiivi on ajauduttu ei ole ajauduttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ajauduin en ajautunut minä olin ajautunut en ollut ajautunut
sinä ajauduit et ajautunut sinä olit ajautunut et ollut ajautunut
hän ajautui ei ajautunut hän oli ajautunut ei ollut ajautunut
me ajauduimme emme ajautuneet me olimme ajautuneet emme olleet ajautuneet
te
Te
ajauduitte
-"-
ette ajautuneet
ette ajautunut
te
Te
olitte ajautuneet
olitte ajautunut
ette olleet ajautuneet
ette olleet ajautunut
he ajautuivat eivät ajautuneet he olivat ajautuneet eivät olleet ajautuneet
passiivi ajauduttiin ei ajauduttu passiivi oli ajauduttu ei ollut ajauduttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ajautuisin en ajautuisi minä olisin ajautunut en olisi ajautunut
sinä ajautuisit et ajautuisi sinä olisit ajautunut et olisi ajautunut
hän ajautuisi ei ajautuisi hän olisi ajautunut ei olisi ajautunut
me ajautuisimme emme ajautuisi me olisimme ajautuneet emme olisi ajautuneet
te
Te
ajautuisitte
-"-
ette ajautuisi
-"-
te
Te
olisitte ajautuneet
olisitte ajautunut
ette olisi ajautuneet
ette olisi ajautunut
he ajautuisivat eivät ajautuisi he olisivat ajautuneet eivät olisi ajautuneet
passiivi ajauduttaisiin ei ajauduttaisi passiivi olisi ajauduttu ei olisi ajauduttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ajautunen en ajautune minä lienen ajautunut en liene ajautunut
sinä ajautunet et ajautune sinä lienet ajautunut et liene ajautunut
hän ajautunee ei ajautune hän lienee ajautunut ei liene ajautunut
me ajautunemme emme ajautune me lienemme ajautuneet emme liene ajautuneet
te
Te
ajautunette
-"-
ette ajautune
-"-
te
Te
lienette ajautuneet
lienette ajautunut
ette liene ajautuneet
ette liene ajautunut
he ajautunevat eivät ajautune he lienevät ajautuneet eivät liene ajautuneet
passiivi ajauduttaneen ei ajauduttane passiivi lienee ajauduttu ei liene ajauduttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä ajaudu älä ajaudu sinä
hän ajautukoon älköön ajautuko hän olkoon ajautunut älköön olko ajautunut
me ajautukaamme älkäämme ajautuko me
te
Te
ajautukaa
-"-
älkää ajautuko
-"-
te
Te
he ajautukoot älkööt ajautuko he olkoot ajautuneet älkööt olko ajautuneet
passiivi ajauduttakoon älköön ajauduttako passiivi olkoon ajauduttu älköön olko ajauduttu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. ajautua preesens ajautuva ajauduttava
pitkä 1. ajautuakseen1 perfekti ajautunut ajauduttu
2. inessiivi ajautuessa2 ajauduttaessa agentti ajautuma4
instruktiivi ajautuen kielteinen agentti ajautumaton
3. inessiivi ajautumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi ajautumasta
illatiivi ajautumaan
adessiivi ajautumalla
abessiivi ajautumatta
instruktiivi ajautuman ajauduttaman
4. ajautuminen
5 ajautumaisillaan3