Liite:Verbitaivutus/suomi/edellyttää

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo edellytä-
vahva vokaalivartalo edellyttä-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot Muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä edellytän en edellytä minä olen edellyttänyt en ole edellyttänyt
sinä edellytät et edellytä sinä olet edellyttänyt et ole edellyttänyt
hän edellyttää ei edellytä hän on edellyttänyt ei ole edellyttänyt
me edellytämme emme edellytä me olemme edellyttäneet emme ole edellyttäneet
te
Te
edellytätte
-"-
ette edellytä
-"-
te
Te
olette edellyttäneet
olette edellyttänyt
ette ole edellyttäneet
ette ole edellyttänyt
he edellyttävät eivät edellytä he ovat edellyttäneet eivät ole edellyttäneet
passiivi edellytetään ei edellytetä passiivi on edellytetty ei ole edellytetty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä edellytin en edellyttänyt minä olin edellyttänyt en ollut edellyttänyt
sinä edellytit et edellyttänyt sinä olit edellyttänyt et ollut edellyttänyt
hän edellytti ei edellyttänyt hän oli edellyttänyt ei ollut edellyttänyt
me edellytimme emme edellyttäneet me olimme edellyttäneet emme olleet edellyttäneet
te
Te
edellytitte
-"-
ette edellyttäneet
ette edellyttänyt
te
Te
olitte edellyttäneet
olitte edellyttänyt
ette olleet edellyttäneet
ette olleet edellyttänyt
he edellyttivät eivät edellyttäneet he olivat edellyttäneet eivät olleet edellyttäneet
passiivi edellytettiin ei edellytetty passiivi oli edellytetty ei ollut edellytetty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä edellyttäisin en edellyttäisi minä olisin edellyttänyt en olisi edellyttänyt
sinä edellyttäisit et edellyttäisi sinä olisit edellyttänyt et olisi edellyttänyt
hän edellyttäisi ei edellyttäisi hän olisi edellyttänyt ei olisi edellyttänyt
me edellyttäisimme emme edellyttäisi me olisimme edellyttäneet emme olisi edellyttäneet
te
Te
edellyttäisitte
-"-
ette edellyttäisi
-"-
te
Te
olisitte edellyttäneet
olisitte edellyttänyt
ette olisi edellyttäneet
ette olisi edellyttänyt
he edellyttäisivät eivät edellyttäisi he olisivat edellyttäneet eivät olisi edellyttäneet
passiivi edellytettäisiin ei edellytettäisi passiivi olisi edellytetty ei olisi edellytetty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä edellyttänen en edellyttäne minä lienen edellyttänyt en liene edellyttänyt
sinä edellyttänet et edellyttäne sinä lienet edellyttänyt et liene edellyttänyt
hän edellyttänee ei edellyttäne hän lienee edellyttänyt ei liene edellyttänyt
me edellyttänemme emme edellyttäne me lienemme edellyttäneet emme liene edellyttäneet
te
Te
edellyttänette
-"-
ette edellyttäne
-"-
te
Te
lienette edellyttäneet
lienette edellyttänyt
ette liene edellyttäneet
ette liene edellyttänyt
he edellyttänevät eivät edellyttäne he lienevät edellyttäneet eivät liene edellyttäneet
passiivi edellytettäneen ei edellytettäne passiivi lienee edellytetty ei liene edellytetty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä edellytä älä edellytä sinä
hän edellyttäköön älköön edellyttäkö hän olkoon edellyttänyt älköön olko edellyttänyt
me edellyttäkäämme älkäämme edellyttäkö me
te
Te
edellyttäkää
-"-
älkää edellyttäkö
-"-
te
Te
he edellyttäkööt älkööt edellyttäkö he olkoot edellyttäneet älkööt olko edellyttäneet
passiivi edellytettäköön älköön edellytettäkö passiivi olkoon edellytetty älköön olko edellytetty

Nominaalimuodot Muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. edellyttää preesens edellyttävä edellytettävä
pitkä 1. edellyttääkseen1 perfekti edellyttänyt edellytetty
2. inessiivi edellyttäessä2 edellytettäessä agentti edellyttämä4
instruktiivi edellyttäen kielteinen agentti edellyttämätön
3. inessiivi edellyttämässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi edellyttämästä
illatiivi edellyttämään
adessiivi edellyttämällä
abessiivi edellyttämättä
instruktiivi edellyttämän edellytettämän
4. nominatiivi edellyttäminen
partitiivi edellyttämistä
5 edellyttämäisillään3