Liite:Verbitaivutus/suomi/edesauttaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo edesauta-
vahva vokaalivartalo edesautta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä edesautan en edesauta minä olen edesauttanut en ole edesauttanut
sinä edesautat et edesauta sinä olet edesauttanut et ole edesauttanut
hän edesauttaa ei edesauta hän on edesauttanut ei ole edesauttanut
me edesautamme emme edesauta me olemme edesauttaneet emme ole edesauttaneet
te
Te
edesautatte
-"-
ette edesauta
-"-
te
Te
olette edesauttaneet
olette edesauttanut
ette ole edesauttaneet
ette ole edesauttanut
he edesauttavat eivät edesauta he ovat edesauttaneet eivät ole edesauttaneet
passiivi edesautetaan ei edesauteta passiivi on edesautettu ei ole edesautettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä edesautoin en edesauttanut minä olin edesauttanut en ollut edesauttanut
sinä edesautoit et edesauttanut sinä olit edesauttanut et ollut edesauttanut
hän edesauttoi ei edesauttanut hän oli edesauttanut ei ollut edesauttanut
me edesautoimme emme edesauttaneet me olimme edesauttaneet emme olleet edesauttaneet
te
Te
edesautoitte
-"-
ette edesauttaneet
ette edesauttanut
te
Te
olitte edesauttaneet
olitte edesauttanut
ette olleet edesauttaneet
ette olleet edesauttanut
he edesauttoivat eivät edesauttaneet he olivat edesauttaneet eivät olleet edesauttaneet
passiivi edesautettiin ei edesautettu passiivi oli edesautettu ei ollut edesautettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä edesauttaisin en edesauttaisi minä olisin edesauttanut en olisi edesauttanut
sinä edesauttaisit et edesauttaisi sinä olisit edesauttanut et olisi edesauttanut
hän edesauttaisi ei edesauttaisi hän olisi edesauttanut ei olisi edesauttanut
me edesauttaisimme emme edesauttaisi me olisimme edesauttaneet emme olisi edesauttaneet
te
Te
edesauttaisitte
-"-
ette edesauttaisi
-"-
te
Te
olisitte edesauttaneet
olisitte edesauttanut
ette olisi edesauttaneet
ette olisi edesauttanut
he edesauttaisivat eivät edesauttaisi he olisivat edesauttaneet eivät olisi edesauttaneet
passiivi edesautettaisiin ei edesautettaisi passiivi olisi edesautettu ei olisi edesautettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä edesauttanen en edesauttane minä lienen edesauttanut en liene edesauttanut
sinä edesauttanet et edesauttane sinä lienet edesauttanut et liene edesauttanut
hän edesauttanee ei edesauttane hän lienee edesauttanut ei liene edesauttanut
me edesauttanemme emme edesauttane me lienemme edesauttaneet emme liene edesauttaneet
te
Te
edesauttanette
-"-
ette edesauttane
-"-
te
Te
lienette edesauttaneet
lienette edesauttanut
ette liene edesauttaneet
ette liene edesauttanut
he edesauttanevat eivät edesauttane he lienevät edesauttaneet eivät liene edesauttaneet
passiivi edesautettaneen ei edesautettane passiivi lienee edesautettu ei liene edesautettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä edesauta älä edesauta sinä
hän edesauttakoon älköön edesauttako hän olkoon edesauttanut älköön olko edesauttanut
me edesauttakaamme älkäämme edesauttako me
te
Te
edesauttakaa
-"-
älkää edesauttako
-"-
te
Te
he edesauttakoot älkööt edesauttako he olkoot edesauttaneet älkööt olko edesauttaneet
passiivi edesautettakoon älköön edesautettako passiivi olkoon edesautettu älköön olko edesautettu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. edesauttaa preesens edesauttava edesautettava
pitkä 1. edesauttaakseen1 perfekti edesauttanut edesautettu
2. inessiivi edesauttaessa2 edesautettaessa agentti edesauttama4
instruktiivi edesauttaen kielteinen agentti edesauttamaton
3. inessiivi edesauttamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi edesauttamasta
illatiivi edesauttamaan
adessiivi edesauttamalla
abessiivi edesauttamatta
instruktiivi edesauttaman edesautettaman
4. edesauttaminen
5 edesauttamaisillaan3