Liite:Verbitaivutus/suomi/edistää

Vartalot
vokaalivartalo edistä-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä edistän en edistä minä olen edistänyt en ole edistänyt
sinä edistät et edistä sinä olet edistänyt et ole edistänyt
hän edistää ei edistä hän on edistänyt ei ole edistänyt
me edistämme emme edistä me olemme edistäneet emme ole edistäneet
te
Te
edistätte
-"-
ette edistä
-"-
te
Te
olette edistäneet
olette edistänyt
ette ole edistäneet
ette ole edistänyt
he edistävät eivät edistä he ovat edistäneet eivät ole edistäneet
passiivi edistetään ei edistetä passiivi on edistetty ei ole edistetty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä edistin en edistänyt minä olin edistänyt en ollut edistänyt
sinä edistit et edistänyt sinä olit edistänyt et ollut edistänyt
hän edisti ei edistänyt hän oli edistänyt ei ollut edistänyt
me edistimme emme edistäneet me olimme edistäneet emme olleet edistäneet
te
Te
edistitte
-"-
ette edistäneet
ette edistänyt
te
Te
olitte edistäneet
olitte edistänyt
ette olleet edistäneet
ette olleet edistänyt
he edistivät eivät edistäneet he olivat edistäneet eivät olleet edistäneet
passiivi edistettiin ei edistetty passiivi oli edistetty ei ollut edistetty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä edistäisin en edistäisi minä olisin edistänyt en olisi edistänyt
sinä edistäisit et edistäisi sinä olisit edistänyt et olisi edistänyt
hän edistäisi ei edistäisi hän olisi edistänyt ei olisi edistänyt
me edistäisimme emme edistäisi me olisimme edistäneet emme olisi edistäneet
te
Te
edistäisitte
-"-
ette edistäisi
-"-
te
Te
olisitte edistäneet
olisitte edistänyt
ette olisi edistäneet
ette olisi edistänyt
he edistäisivät eivät edistäisi he olisivat edistäneet eivät olisi edistäneet
passiivi edistettäisiin ei edistettäisi passiivi olisi edistetty ei olisi edistetty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä edistänen en edistäne minä lienen edistänyt en liene edistänyt
sinä edistänet et edistäne sinä lienet edistänyt et liene edistänyt
hän edistänee ei edistäne hän lienee edistänyt ei liene edistänyt
me edistänemme emme edistäne me lienemme edistäneet emme liene edistäneet
te
Te
edistänette
-"-
ette edistäne
-"-
te
Te
lienette edistäneet
lienette edistänyt
ette liene edistäneet
ette liene edistänyt
he edistänevät eivät edistäne he lienevät edistäneet eivät liene edistäneet
passiivi edistettäneen ei edistettäne passiivi lienee edistetty ei liene edistetty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä edistä älä edistä sinä
hän edistäköön älköön edistäkö hän olkoon edistänyt älköön olko edistänyt
me edistäkäämme älkäämme edistäkö me
te
Te
edistäkää
-"-
älkää edistäkö
-"-
te
Te
he edistäkööt älkööt edistäkö he olkoot edistäneet älkööt olko edistäneet
passiivi edistettäköön älköön edistettäkö passiivi olkoon edistetty älköön olko edistetty

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. edistää preesens edistävä edistettävä
pitkä 1. edistääkseen1 perfekti edistänyt edistetty
2. inessiivi edistäessä2 edistettäessä agentti edistämä4
instruktiivi edistäen kielteinen agentti edistämätön
3. inessiivi edistämässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi edistämästä
illatiivi edistämään
adessiivi edistämällä
abessiivi edistämättä
instruktiivi edistämän edistettämän
4. edistäminen
5 edistämäisillään3