Liite:Verbitaivutus/suomi/ehostaa

Vartalot
vokaalivartalo ehosta-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ehostan en ehosta minä olen ehostanut en ole ehostanut
sinä ehostat et ehosta sinä olet ehostanut et ole ehostanut
hän ehostaa ei ehosta hän on ehostanut ei ole ehostanut
me ehostamme emme ehosta me olemme ehostaneet emme ole ehostaneet
te
Te
ehostatte
-"-
ette ehosta
-"-
te
Te
olette ehostaneet
olette ehostanut
ette ole ehostaneet
ette ole ehostanut
he ehostavat eivät ehosta he ovat ehostaneet eivät ole ehostaneet
passiivi ehostetaan ei ehosteta passiivi on ehostettu ei ole ehostettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ehostin en ehostanut minä olin ehostanut en ollut ehostanut
sinä ehostit et ehostanut sinä olit ehostanut et ollut ehostanut
hän ehosti ei ehostanut hän oli ehostanut ei ollut ehostanut
me ehostimme emme ehostaneet me olimme ehostaneet emme olleet ehostaneet
te
Te
ehostitte
-"-
ette ehostaneet
ette ehostanut
te
Te
olitte ehostaneet
olitte ehostanut
ette olleet ehostaneet
ette olleet ehostanut
he ehostivat eivät ehostaneet he olivat ehostaneet eivät olleet ehostaneet
passiivi ehostettiin ei ehostettu passiivi oli ehostettu ei ollut ehostettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ehostaisin en ehostaisi minä olisin ehostanut en olisi ehostanut
sinä ehostaisit et ehostaisi sinä olisit ehostanut et olisi ehostanut
hän ehostaisi ei ehostaisi hän olisi ehostanut ei olisi ehostanut
me ehostaisimme emme ehostaisi me olisimme ehostaneet emme olisi ehostaneet
te
Te
ehostaisitte
-"-
ette ehostaisi
-"-
te
Te
olisitte ehostaneet
olisitte ehostanut
ette olisi ehostaneet
ette olisi ehostanut
he ehostaisivat eivät ehostaisi he olisivat ehostaneet eivät olisi ehostaneet
passiivi ehostettaisiin ei ehostettaisi passiivi olisi ehostettu ei olisi ehostettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ehostanen en ehostane minä lienen ehostanut en liene ehostanut
sinä ehostanet et ehostane sinä lienet ehostanut et liene ehostanut
hän ehostanee ei ehostane hän lienee ehostanut ei liene ehostanut
me ehostanemme emme ehostane me lienemme ehostaneet emme liene ehostaneet
te
Te
ehostanette
-"-
ette ehostane
-"-
te
Te
lienette ehostaneet
lienette ehostanut
ette liene ehostaneet
ette liene ehostanut
he ehostanevat eivät ehostane he lienevät ehostaneet eivät liene ehostaneet
passiivi ehostettaneen ei ehostettane passiivi lienee ehostettu ei liene ehostettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä ehosta älä ehosta sinä
hän ehostakoon älköön ehostako hän olkoon ehostanut älköön olko ehostanut
me ehostakaamme älkäämme ehostako me
te
Te
ehostakaa
-"-
älkää ehostako
-"-
te
Te
he ehostakoot älkööt ehostako he olkoot ehostaneet älkööt olko ehostaneet
passiivi ehostettakoon älköön ehostettako passiivi olkoon ehostettu älköön olko ehostettu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. ehostaa preesens ehostava ehostettava
pitkä 1. ehostaakseen1 perfekti ehostanut ehostettu
2. inessiivi ehostaessa2 ehostettaessa agentti ehostama4
instruktiivi ehostaen kielteinen agentti ehostamaton
3. inessiivi ehostamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi ehostamasta
illatiivi ehostamaan
adessiivi ehostamalla
abessiivi ehostamatta
instruktiivi ehostaman ehostettaman
4. ehostaminen
5 ehostamaisillaan3