Liite:Verbitaivutus/suomi/englannintaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo englanninna-
vahva vokaalivartalo englanninta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä englanninnan en englanninna minä olen englannintanut en ole englannintanut
sinä englanninnat et englanninna sinä olet englannintanut et ole englannintanut
hän englannintaa ei englanninna hän on englannintanut ei ole englannintanut
me englanninnamme emme englanninna me olemme englannintaneet emme ole englannintaneet
te
Te
englanninnatte
-"-
ette englanninna
-"-
te
Te
olette englannintaneet
olette englannintanut
ette ole englannintaneet
ette ole englannintanut
he englannintavat eivät englanninna he ovat englannintaneet eivät ole englannintaneet
passiivi englanninnetaan ei englanninneta passiivi on englanninnettu ei ole englanninnettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä englanninsin en englannintanut minä olin englannintanut en ollut englannintanut
sinä englanninsit et englannintanut sinä olit englannintanut et ollut englannintanut
hän englanninsi ei englannintanut hän oli englannintanut ei ollut englannintanut
me englanninsimme emme englannintaneet me olimme englannintaneet emme olleet englannintaneet
te
Te
englanninsitte
-"-
ette englannintaneet
ette englannintanut
te
Te
olitte englannintaneet
olitte englannintanut
ette olleet englannintaneet
ette olleet englannintanut
he englanninsivat eivät englannintaneet he olivat englannintaneet eivät olleet englannintaneet
passiivi englanninnettiin ei englanninnettu passiivi oli englanninnettu ei ollut englanninnettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä englannintaisin en englannintaisi minä olisin englannintanut en olisi englannintanut
sinä englannintaisit et englannintaisi sinä olisit englannintanut et olisi englannintanut
hän englannintaisi ei englannintaisi hän olisi englannintanut ei olisi englannintanut
me englannintaisimme emme englannintaisi me olisimme englannintaneet emme olisi englannintaneet
te
Te
englannintaisitte
-"-
ette englannintaisi
-"-
te
Te
olisitte englannintaneet
olisitte englannintanut
ette olisi englannintaneet
ette olisi englannintanut
he englannintaisivat eivät englannintaisi he olisivat englannintaneet eivät olisi englannintaneet
passiivi englanninnettaisiin ei englanninnettaisi passiivi olisi englanninnettu ei olisi englanninnettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä englannintanen en englannintane minä lienen englannintanut en liene englannintanut
sinä englannintanet et englannintane sinä lienet englannintanut et liene englannintanut
hän englannintanee ei englannintane hän lienee englannintanut ei liene englannintanut
me englannintanemme emme englannintane me lienemme englannintaneet emme liene englannintaneet
te
Te
englannintanette
-"-
ette englannintane
-"-
te
Te
lienette englannintaneet
lienette englannintanut
ette liene englannintaneet
ette liene englannintanut
he englannintanevat eivät englannintane he lienevät englannintaneet eivät liene englannintaneet
passiivi englanninnettaneen ei englanninnettane passiivi lienee englanninnettu ei liene englanninnettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä englanninna älä englanninna sinä
hän englannintakoon älköön englannintako hän olkoon englannintanut älköön olko englannintanut
me englannintakaamme älkäämme englannintako me
te
Te
englannintakaa
-"-
älkää englannintako
-"-
te
Te
he englannintakoot älkööt englannintako he olkoot englannintaneet älkööt olko englannintaneet
passiivi englanninnettakoon älköön englanninnettako passiivi olkoon englanninnettu älköön olko englanninnettu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. englannintaa preesens englannintava englanninnettava
pitkä 1. englannintaakseen1 perfekti englannintanut englanninnettu
2. inessiivi englannintaessa2 englanninnettaessa agentti englannintama4
instruktiivi englannintaen kielteinen agentti englannintamaton
3. inessiivi englannintamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi englannintamasta
illatiivi englannintamaan
adessiivi englannintamalla
abessiivi englannintamatta
instruktiivi englannintaman englanninnettaman
4. englannintaminen
5 englannintamaisillaan3