Liite:Verbitaivutus/suomi/etsiskellä

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä etsiskelen en etsiskele minä olen etsiskellyt en ole etsiskellyt
sinä etsiskelet et etsiskele sinä olet etsiskellyt et ole etsiskellyt
hän etsiskelee ei etsiskele hän on etsiskellyt ei ole etsiskellyt
me etsiskelemme emme etsiskele me olemme etsiskelleet emme ole etsiskelleet
te
Te
etsiskelette
-"-
ette etsiskele
-"-
te
Te
olette etsiskelleet
olette etsiskellyt
ette ole etsiskelleet
ette ole etsiskellyt
he etsiskelevät eivät etsiskele he ovat etsiskelleet eivät ole etsiskelleet
passiivi etsiskellään ei etsiskellä passiivi on etsiskelty ei ole etsiskelty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä etsiskelin en etsiskellyt minä olin etsiskellyt en ollut etsiskellyt
sinä etsiskelit et etsiskellyt sinä olit etsiskellyt et ollut etsiskellyt
hän etsiskeli ei etsiskellyt hän oli etsiskellyt ei ollut etsiskellyt
me etsiskelimme emme etsiskelleet me olimme etsiskelleet emme olleet etsiskelleet
te
Te
etsiskelitte
-"-
ette etsiskelleet
ette etsiskellyt
te
Te
olitte etsiskelleet
olitte etsiskellyt
ette olleet etsiskelleet
ette olleet etsiskellyt
he etsiskelivät eivät etsiskelleet he olivat etsiskelleet eivät olleet etsiskelleet
passiivi etsiskeltiin ei etsiskelty passiivi oli etsiskelty ei ollut etsiskelty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä etsiskelisin en etsiskelisi minä olisin etsiskellyt en olisi etsiskellyt
sinä etsiskelisit et etsiskelisi sinä olisit etsiskellyt et olisi etsiskellyt
hän etsiskelisi ei etsiskelisi hän olisi etsiskellyt ei olisi etsiskellyt
me etsiskelisimme emme etsiskelisi me olisimme etsiskelleet emme olisi etsiskelleet
te
Te
etsiskelisitte
-"-
ette etsiskelisi
-"-
te
Te
olisitte etsiskelleet
olisitte etsiskellyt
ette olisi etsiskelleet
ette olisi etsiskellyt
he etsiskelisivät eivät etsiskelisi he olisivat etsiskelleet eivät olisi etsiskelleet
passiivi etsiskeltäisiin ei etsiskeltäisi passiivi olisi etsiskelty ei olisi etsiskelty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä etsiskellen en etsiskelle minä lienen etsiskellyt en liene etsiskellyt
sinä etsiskellet et etsiskelle sinä lienet etsiskellyt et liene etsiskellyt
hän etsiskellee ei etsiskelle hän lienee etsiskellyt ei liene etsiskellyt
me etsiskellemme emme etsiskelle me lienemme etsiskelleet emme liene etsiskelleet
te
Te
etsiskellette
-"-
ette etsiskelle
-"-
te
Te
lienette etsiskelleet
lienette etsiskellyt
ette liene etsiskelleet
ette liene etsiskellyt
he etsiskellevät eivät etsiskelle he lienevät etsiskelleet eivät liene etsiskelleet
passiivi etsiskeltäneen ei etsiskeltäne passiivi lienee etsiskelty ei liene etsiskelty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä etsiskele älä etsiskele sinä
hän etsiskelköön älköön etsiskelkö hän olkoon etsiskellyt älköön olko etsiskellyt
me etsiskelkäämme älkäämme etsiskelkö me
te
Te
etsiskelkää
-"-
älkää etsiskelkö
-"-
te
Te
he etsiskelkööt älkööt etsiskelkö he olkoot etsiskelleet älkööt olko etsiskelleet
passiivi etsiskeltäköön älköön etsiskeltäkö passiivi olkoon etsiskelty älköön olko etsiskelty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. etsiskellä preesens etsiskelevä etsiskeltävä
pitkä 1. etsiskelläkseen1 perfekti etsiskellyt etsiskelty
2. inessiivi etsiskellessä2 etsiskeltäessä agentti etsiskelemä4
instruktiivi etsiskellen kielteinen agentti etsiskelemätön
3. inessiivi etsiskelemässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi etsiskelemästä
illatiivi etsiskelemään
adessiivi etsiskelemällä
abessiivi etsiskelemättä
instruktiivi etsiskelemän etsiskeltämän
4. nominatiivi etsiskeleminen
partitiivi etsiskelemistä
5 etsiskelemäisillään3