Liite:Verbitaivutus/suomi/haastella

Vartalot
vokaalivartalo haastele-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo haastel-

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä haastelen en haastele minä olen haastellut en ole haastellut
sinä haastelet et haastele sinä olet haastellut et ole haastellut
hän haastelee ei haastele hän on haastellut ei ole haastellut
me haastelemme emme haastele me olemme haastelleet emme ole haastelleet
te
Te
haastelette
-"-
ette haastele
-"-
te
Te
olette haastelleet
olette haastellut
ette ole haastelleet
ette ole haastellut
he haastelevat eivät haastele he ovat haastelleet eivät ole haastelleet
passiivi haastellaan ei haastella passiivi on haasteltu ei ole haasteltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä haastelin en haastellut minä olin haastellut en ollut haastellut
sinä haastelit et haastellut sinä olit haastellut et ollut haastellut
hän haasteli ei haastellut hän oli haastellut ei ollut haastellut
me haastelimme emme haastelleet me olimme haastelleet emme olleet haastelleet
te
Te
haastelitte
-"-
ette haastelleet
ette haastellut
te
Te
olitte haastelleet
olitte haastellut
ette olleet haastelleet
ette olleet haastellut
he haastelivat eivät haastelleet he olivat haastelleet eivät olleet haastelleet
passiivi haasteltiin ei haasteltu passiivi oli haasteltu ei ollut haasteltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä haastelisin en haastelisi minä olisin haastellut en olisi haastellut
sinä haastelisit et haastelisi sinä olisit haastellut et olisi haastellut
hän haastelisi ei haastelisi hän olisi haastellut ei olisi haastellut
me haastelisimme emme haastelisi me olisimme haastelleet emme olisi haastelleet
te
Te
haastelisitte
-"-
ette haastelisi
-"-
te
Te
olisitte haastelleet
olisitte haastellut
ette olisi haastelleet
ette olisi haastellut
he haastelisivat eivät haastelisi he olisivat haastelleet eivät olisi haastelleet
passiivi haasteltaisiin ei haasteltaisi passiivi olisi haasteltu ei olisi haasteltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä haastellen en haastelle minä lienen haastellut en liene haastellut
sinä haastellet et haastelle sinä lienet haastellut et liene haastellut
hän haastellee ei haastelle hän lienee haastellut ei liene haastellut
me haastellemme emme haastelle me lienemme haastelleet emme liene haastelleet
te
Te
haastellette
-"-
ette haastelle
-"-
te
Te
lienette haastelleet
lienette haastellut
ette liene haastelleet
ette liene haastellut
he haastellevat eivät haastelle he lienevät haastelleet eivät liene haastelleet
passiivi haasteltaneen ei haasteltane passiivi lienee haasteltu ei liene haasteltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä haastele älä haastele sinä
hän haastelkoon älköön haastelko hän olkoon haastellut älköön olko haastellut
me haastelkaamme älkäämme haastelko me
te
Te
haastelkaa
-"-
älkää haastelko
-"-
te
Te
he haastelkoot älkööt haastelko he olkoot haastelleet älkööt olko haastelleet
passiivi haasteltakoon älköön haasteltako passiivi olkoon haasteltu älköön olko haasteltu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. haastella preesens haasteleva haasteltava
pitkä 1. haastellakseen1 perfekti haastellut haasteltu
2. inessiivi haastellessa2 haasteltaessa agentti haastelema4
instruktiivi haastellen kielteinen agentti haastelematon
3. inessiivi haastelemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. isoisän rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi haastelemasta
illatiivi haastelemaan
adessiivi haastelemalla
abessiivi haastelematta
instruktiivi haasteleman haasteltaman
4. haasteleminen
5 haastelemaisillaan3